Fethiye’deki Cadianda Antik Kenti’nde Kazılar Başladı

Fethiye’de Helenistik ve Roma dönemi kalıntılarını barındıran Cadianda Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

Cadianda Antik Kenti Roma dönemi stadion. C: Cadianda Kazıları

Stadion, Hamam, Tiyatro ve Agora gibi anıtsal yapıları barındıran antik kentin, Likya Bölgesinin önemli kentlerinden biri olduğu düşünülüyor. Bu sezon dört ay sürmesi beklenen kazılarda, Güney Nekropolü, Helenistik dönem tiyatrosu, kentin MÖ. 5. yüzyıla tarihlenen Likya mezar anıtlarında çalışma yapılması planlanıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Şahin Gümüş’ün bilimsel danışmanlığında yürütülen kazı çalışmaları Muğla Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Muğla ili Fethiye İlçesi Üzümlü Mahallesinde yer alan antik yerleşim, mahallenin güneyinde 915 metre yükseklikteki tepe üzerinde konumlanıyor. Yerleşimin adının son ekinin “anda” olması, yerleşimin erken döneme uzanan tarihsel bir geçmişi olduğunu gösteriyor.

Cadianda Antik Kenti Heroon. C: Cadianda Kazıları

Kentte bulunan yazıtlar ve nekropolde yer alan mezarlar ile kent MÖ 5 yüzyıla uzanan bir geçmişe sahip. Antik kent, Likçe yazıtlarda ‘’Kadawanti’’ olarak biliniyor. Kentten günümüze ulaşan kalıntılar daha çok Helenistik ve Roma Dönemine ait.

Kentin tarihçesi ile ilgili olarak tespit edilen yazıt ile Likya’nın Hekotomnoslar idaresi altındayken diğer Likya kentleri ile beraber kente hükümdar Piksadoros tarafından yapılan bir bağıştan bahsediliyor. Pınara Tlos ve Cadianda’nın Kaunos’a karşı yapılan bir isyanda bu hükümdara yardım ettiği anlaşılıyor. Kente ait sikkeler kesinlikle tanımlanamazken, kentin yayıldığı alandaki yapılar Roma Dönemindeki görkemini gösteriyor.

Cadianda Antik Kenti tiyatrosu. C: Cadianda Kazıları

Kentin konumu, ihtişamı ile önemli bir gücün göstergesi olarak tanımlanabilir. Üzümlü mahallesinden güneye doğru kente ulaşan patika yol üzerinde kentin nekropol alanına ait anıt mezarlar yer alıyor. Şehrin bu bölümünde yoğun şekilde alt yamaçlarda lahit veya diğer mezar tipleri ile karşılaşılıyor.

Kentin güneyinde surlar içinde Helenistik dönemde yapılmış Roma Döneminde onarılan bir tiyatro yer alıyor. Kentin merkezinde 9 metre genişliğinde birkaç yüz metre uzunluğunda uzun açık bir alan yer alıyor. Bu alanın kuzeyindeki oturma basamakları bu alanın bir stadyum olarak kullanıldığını gösteriyor. Yazıtlar, kentte kutlanan iki atletizm festivalinden bahsediyor. Stadion çevresinde birçok sporcuya ait heykel kaideleri bulunuyor. Yazıtların gösterdiği stadiona yakın yapıdan, İmparator Vespanius’un kente bir hamam yaptırdığı anlaşılıyor.

Cadianda Antik Kenti Roma dönemi hamam yapısı. C: Cadianda Kazıları

Stadionun kuzeyinde oldukça anıtsal bir yapıya ait olasılıkla Dor düzeninde bir tapınağın tüm parçaları ile yerinde korunduğu yapı konumlanıyor. Yerleşimin güneybatısında 82 metre uzunluğunda stoa olabilecek kalıntılar yer alıyor. Kentte Roma dönemine ait su ihtiyacını karşılaması birçok sarnıç yapılmış.

Cadianda Antik Kenti tonozlu mezar. C: Cadianda Kazıları

Kentte günümüze kadar yapılan çalışmalarda çok az kalıntı tanımlandı ve kent tarihçesi bu bilgilerle sınırlı kaldı. Kent territoriumunun yerleşimin bulunduğu alandan daha fazlasını içerdiği kentin çevresine yayılan kalıntılardan anlaşılıyor. Kent ve çevresinde son yıllarda epigrafik yüzey araştırmaları dışında bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmedi.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login