Eski Mısır’daki Sürme Tarifleri Düşünülenden Daha Çeşitliydi

Yeni yapılan bir araştırma, eski Mısır’daki sürme tariflerinin önceden düşünülenden daha çeşitli olduğunu ortaya çıkardı.

Kraliçe Nefertiti büstü.

Koyu göz kozmetiği sürme, Mısır kraliçeleri ve soylu kadınlar tarafından Mısır’ın Proto-Hanedan Dönemi’nden beri geleneksel olarak kullanıldı. Sürme sadece estetik nedenlerle değil, aynı zamanda hijyenik, tedavi edici ve dini işlevler için de uygulanıyordu.

Sürme ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güney Asya, Batı Afrika ve Afrika Boynuzu’nda göz kapaklarını konturlamak ve/veya koyulaştırmak için göz kalemi ve kirpikler için rimel olarak yaygın olarak kullanıldı. Sürmenin içeriği ve hazırlanmasının çeşitli yolları, geleneğe ve ülkeye göre farklılık gösterir.

(İlgili: Antik Yunanlar Güzellik Arayışında Tehlikeli Kozmetikler Kullandı)

Araştırmacılar, Londra’daki Petrie Müzesi’nden Eski Mısır’dan çok çeşitli yerleri ve dönemleri kapsayan 11 sürme kabının içeriğini analiz etti.

Numuneler Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), ardından Elektron Mikroskobu/Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi (SEM/EDS), Toz X-Işını Difraktometrisi (PXRD) ve Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometrisi (GC/MS) kullanılarak tarandı. Bu, ekibin inorganik ve organik bileşen malzemelerini karakterize etmesine ve sürmeleri üretmek için kullanılan tarifleri formüle etmesine izin verdi.

Cleopatra rolünde Elizabeth Taylor.

Elde edilen veriler, sürmelerin FTIR analizlerinin sonuçlarına göre üç ana gruba ayrılan heterojen karışımlar olduğunu ortaya koydu: (1) inorganik baskın, (2) organik ve inorganik karışık ve (3) bilinmeyenler.

İnorganik bir bakış açısıyla, son birkaç on yılda yapılan kimyasal analizler, siyah sürmelerde galen ve diğer kurşun bazlı bileşiklerin baskın olduğunu belirledi. Yeni çalışma, daha önce antik sürmede bulunmayan sekiz mineral tanımladı: silikon bazlı, manganez bazlı ve karbon bazlı kurşun örneklerine ek olarak biyotit, paralaurionit, lizardit, talk, hematit, natroksalat, whewellite ve glushinskite.

Çalışma ayrıca sürmelerdeki organik bileşenlerin ilk sistematik çalışmasını temsil ediyor. Muhtemelen ağırlıklı olarak bitkisel yağlar ve hayvansal kaynaklı yağlar gibi organik maddelerden oluşan altı örnek sağladı.

Tanımlanan taksonomik olarak ayırt edici bileşenler arasında Pinaceae reçinesi ve balmumu bulunuyor. Tüm bu bulgular, başlangıçta düşünülenden daha çeşitli tariflere işaret ediyor ve Eski Mısır sürmeleri hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde değiştiriyor.


Makale: Riesmeier, M., Keute, J., Veall, MA. et al. (2022). Recipes of Ancient Egyptian kohls more diverse than previously thought. Sci Rep 12, 5932.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login