Eski Bir İnsan Türü Düzenli Olarak Ağaçlara Tırmanıyordu

Yapılan bir araştırma, insanın atalarının iki milyon yıl kadar önce düzenli olarak ağaçlara tırmandığını ortaya koydu.

Kemiklerin bulunduğu Sterkfontein Mağarası. C: Georgiou et al. 2020.

İki ayak üstünde dik yürümek uzun zamandır modern insanı ve soy zincirimizde yer alan nesli tükenmiş türleri (diğer bir deyişle homininler) en yakın maymun akrabalarımız şempanzeler, goriller ve orangutanlardan ayırt etmede kullanılan tanımlayıcı özellik.

Fosilleşmiş bacak kemiklerinin incelenmesine dayalı bu araştırma, hominin türlerin (Paranthropus robustus ya da erken bir Homo türü olduğu düşünülüyor) oldukça esnek kalça eklemlerine sahip olduklarını gösteriyor. Bu, diğer insan olmayan maymunlarda ağaçlara tırmanmakla özdeşleştirilen bir özellik.

(4.4 Milyon Yıl Önceki İnsan Atası İki Ayak Üzerinde Yürüdü)

Bulgular 60 yıldan daha uzun zaman önce Güney Afrika’da bulunan ve bir ile üç milyon yıl önce yaşadığına inanılan örneklere ait iki fosilleşmiş bacak kemiğinin iç kemik yapılarının analizi ve karşılaştırılması sonucu elde edildi.

İki fosil örneğinde de kemiklerin dış formları maymunumsudan ziyade insanımsı kalça eklemi özelliği göstermekte ve bu da bu kemiklerin sahiplerinin iki ayak üzerinde yürüdüğünü düşündürüyor.

Araştırmacılar bireylerin hayattayken bacaklarını nasıl kullandıklarını modellemek amacıyla kemiklerin iç yapılarını incelediler. Kalça kemiğinin (femur) küresel uç kısmının iç yapısının incelemesinden kalça eklemlerine farklı şekillerde yüklendikleri sonucunun çıkması şaşırtıcıydı.

(İnsan Ayak Yapısı Yerde Yürüyebilen Bir Atadan Geliyor)

Araştırmalar, sadece iki milyon yıl önce var olan bir hominin türünün, yürümenin yanı sıra, hâlâ ağaçlara tırmanarak çok zaman harcadığını gösteriyor. Bu keşif, eski insan akrabalarımız arasında iki ayaklılığın (bipedalizm) ne zaman ortaya çıktığı hakkında hayati ipuçları verebilir.

Fosilleşmiş kalça kemiği örnekleri C: Kent Üniversitesi

Kent Üniversitesi Antropoloji ve Konservasyon Bölümü’nden Dr. Leoni Georgiou, Dr. Matthew Skinner ve Profesör Tracy Kivell tarafından yürütülen araştırma projesinde, uluslararası biyomekanik mühendisleri ve paleontologlar grubu da yer alıyor. Sonuçlar, insan evrimine ait yeni bilgilerin fosilleşmiş kemikler içinde saklı olabileceğini gösteriyor. Bu bilgiler bugünkü insanın ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığına dair bilinenleri değiştirebilir.

Dr. Georgiou, “Milyonlarca yıl önce yaşamış bu bireylerin davranış alışkanlıklarını yeniden yapılandırabilmek gerçekten heyecan verici. Her yeni kalıntıya uyguladığımız tomografi evrimsel tarihimize dair yeni bilgiler edinme şansı veriyor.” diyor.

Dr. Skinner, “Tırmanmanın geçmişimizde ne derece önemli bir hareket tarzı olduğuna dair tartışmaları sonuca bağlamak kolay değildir. Kanıtlar yetersiz, tartışmalı ve yaygın olarak kabul görmüş değildi. Bu çalışma ayrıca kemiklerin dış şekillerinin yanıltıcı olabileceğini gösterdi. İskeletin başka bölümlerinden kemiklerin iç yapısının incelenmesi taş alet yapımı ve kullanımı gibi farklı insan davranışlarının gelişimine dair önemli bulgular sağlayabilir. Araştırma ekibimiz çalışmayı eller, ayaklar, dizler, omuzlar ve omurgayı içine alacak şekilde genişletiyor.” şeklinde açıklama yapıyor.


Phys. 30 Mart 2020.

Makale: Leoni Georgiou el al. (2020). “Evidence for habitual climbing in a Middle Pleistocene hominin in South Africa,” PNAS.

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü doktora mezunu.

You must be logged in to post a comment Login