Dinozorlar Asteroit Çarpmadan Önce Azalışta Değildi

Yeni bir çalışma, 66 milyon yıl önce asteroit çarpmasıyla yok olmalarından önce dinozorların sayısında azalma olmadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, çarpışma olmasaydı dinozorların Dünya’ya hâkim olmaya devam edebileceğini söylüyorlar.

Dinozorlar, Geç Kretase döneminin sonunda, yani asteroit çarpması sırasında dünya çapında oldukça yaygınlardı. Gezegendeki her kıtayı işgal ediyorlardı ve çoğu karasal ekosistemi domine eden hayvandı.

Bununla birlikte, paleobiyologlar, nesillerinin tükendiği sırada dinozorların çeşitliliklerinde azalma olup olmadığını konusunda hala bir sonuca varmış değiller.

İstatistiksel Modelleme

Araştırma ekibi, bu sorunu ele alabilmek için bir dizi farklı dinozor soy ağacını bir araya getirdi ve ana dinozor gruplarının her birinin şu anda hala yeni türler üretip üretmediğini değerlendirmek için istatistiksel modelleme kullandı. 

(Dinozorlar Yok Olmasaydı Neler Olurdu?)

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan araştırma, dinozor türlerinin asteroit çarpmasından önce azalma göstermediğini ortaya çıkarıyor ve bu çalışmanın sonucu daha önce yapılan bazı çalışmalarla çelişiyor. Yazarlar ayrıca, eğer çarpma meydana gelmemiş olsaydı, dinozorların gezegendeki baskın kara hayvanları grubu olmaya devam edebileceğini de öne sürüyorlar.

Çalışmanın baş yazarı Joe Bonsor, doktorasını Bath Üniversitesi’ndeki Milner Evrim Merkezi ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ortaklaşa yürütüyor.

Joe Bonsor, “Başka araştırmacılar tarafından yapılan önceki araştırmalar, Kretase döneminin sonlarına doğru dinozorların sayısı azaldığı için her halükarda ölecekleri sonucunu çıkarmak için çeşitli yöntemler kullandılar.” dedi.

“Bununla birlikte, veri kümesini daha yeni dinozor soy ağaçlarını ve daha geniş bir dinozor türü kümesi içerecek şekilde genişletirseniz, sonuçların hepsinin değil sadece yarısının bu duruma işaret ettiğini gösterdik.”

Örnekleme Sapması

Fosil kayıtlarındaki boşluklar nedeniyle dinozorların çeşitliliğini değerlendirmek zor. Bu durumun sebebi, hangi kemiklerin fosil olarak korunduğu, fosillerin kayada bulunabilmeleri için ne kadar erişilebilir oldukları ve paleontologların onları aradıkları yerler gibi faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.

Araştırmacılar, bu örnekleme sapmalarının üstesinden gelmek için istatistiksel yöntemler kullandılar. Sadece aileye ait türlerin sayısını saymak yerine dinozor ailelerinin türleşme oranına baktılar.

Joe Bonsor, “Makalemizin ana noktası, birkaç soy ağacına bakıp bir karar vermek kadar basit olmamasıdır. Fosil kayıtlarındaki büyük kaçınılmaz sapmalar ve veri eksikliği, genellikle türlerde bir düşüş olduğunu gösterebilir. Ancak bu her zaman o zamanki gerçekliğin bir yansıması olmak zorunda değildir.” diyor.

“Verilerimiz şu anda azalmada olduklarını göstermiyor, aslında hadrosaurlar ve ceratopsians gibi bazı gruplar gelişiyordu ve asteroit çarpması yaşanmasaydı 66 milyon yıl önce yok olacaklarını gösteren hiçbir kanıt yok.”

Asteroit çarptıktan sonra memelilerin varlığını sürdürmesinin sebebi, dinozorların neslinin tükenmesi sonucu oyukların boşalması ve ardından memelilerin onları doldurmasından kaynaklanıyor. Memeliler daha sonra gezegenin hakimi haline geldiler.


University of Bath. 17 Kasım 2020.

Makale: Bonsor, J. A., Barrett, P. M., Raven, T. J., & Cooper, N. (2020). Dinosaur diversification rates were not in decline prior to the K-Pg boundary. Royal Society Open Science, 7(11), 201195.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.

You must be logged in to post a comment Login