Denizli’de Bulunan Geometrik Mozaikli Ev

Tripolis Antik Kenti’nde 2012-2021 yıllarındaki çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan Geometrik Mozaikli Ev, Geç Roma döneme tarihleniyor.

(C: DUMAN, B. (2023). Geç Roma ve Erken Bizans Dönemleri’nde Tripolis (Lydia) Mozaikleri. Journal of Mosaic Research(16), 111-130)

Yapının üç odasının zeminini süsleyen, in situ olarak oldukça iyi korunmuş ve gösterişli mozaikler, MS 4. yüzyıla tarihleniyor.

Mozaiklerde herhangi bir figüratif süslemenin olmadığı, daha çok geometrik ve bitkisel motiflerin yer aldığı görülüyor.

(C: DUMAN, B. (2023). Geç Roma ve Erken Bizans Dönemleri’nde Tripolis (Lydia) Mozaikleri. Journal of Mosaic Research(16), 111-130)

Mozaikli Ev’in odalarından birinin tabanını kaplayan mozaik, yaklaşık 50 metrekare alana sahip. Canlı ve parlak renklerden oluşan, ortalama 1×1 cm boyutlarında tesseralarla döşenen mozaikteki ana panelde, ikişer zincir halkasının oluşturduğu çift Süleyman düğümü ve sekiz yapraklı çiçek motifleri tekrarlanıyor. Bu süslemeler, manolya çiçeğinin gelişim aşamalarını yansıtan bitkisel öğelerle çevrili.

(C: DUMAN, B. (2023). Geç Roma ve Erken Bizans Dönemleri’nde Tripolis (Lydia) Mozaikleri. Journal of Mosaic Research(16), 111-130)

Canlı ve parlak renklerde 1 x 1 cm boyutunda tesseralardan yapılmış 20 metrekarelik bir diğer mozaik taban, bitişik odanın tabanını süslüyor. Ana süslemesi, pelta kalkanı betimlemeleriyle oluşturulan kare dizilerinden ve bu dizilerin mozaik alanına çapraz yerleştirilmesiyle oluşan ağ süsü izleniminden meydana geliyor. Ana paneldeki geometrik süsleme, teğet eşkenar üçgenler dizisiyle çevrelenen bir bordürle tamamlanıyor.

(C: DUMAN, B. (2023). Geç Roma ve Erken Bizans Dönemleri’nde Tripolis (Lydia) Mozaikleri. Journal of Mosaic Research(16), 111-130)

Yaklaşık 165 metrekarelik bir diğer mozaik taban ise tarımsal faaliyetler nedeniyle çoğunlukla harap olsa da, diğer odalardaki taban mozaiklerinde olduğu gibi, kaliteli bir işçiliğe ve süsleme unsurlarına sahip olduğu anlaşılıyor. Karmaşık geometrik desenlerin yer aldığı mozaik, anlaşıldığı kadarıyla büyük salonu tek bir bordürle çevreleyen ancak salonu ikiye ayıran iki farklı mozaikten oluşuyor.


Yararlanılan kaynak: DUMAN, B. (2023). Geç Roma ve Erken Bizans Dönemleri’nde Tripolis (Lydia) Mozaikleri. Journal of Mosaic Research(16), 111-130.

You must be logged in to post a comment Login