Çin’de Bulunan Dişler Modern İnsanın Afrika’dan Çıkış Tarihini Değiştirebilir

Çin’de bulunan fosil dişler, insanın Afrika’dan çıkışına dair güncel kanıları değiştiriyor. Güney Çin’deki Fuyan Mağarası’nda en az 80,000 yıl önceye tarihlenen ve modern insan türüne ait olan 47 adet diş bulundu. Bu da türümüzün Afrika’dan çıkışı için genel olarak kabul edilen tarihten 20,000 yıl daha eski.

Genetik ve arkeolojik kanıtlar, modern insan türünün 60,000 yıl önce Afrika’dan göç ettiğini teorisini destekliyor. Afrika Boynuzu’nda yaşayan erken modern insanlar, düşük su seviyelerinden faydalanarak Kızıl Deniz’i Bab’ül Mendep boğazı aracılığıyla geçti. Afrika dışında yaşayan tüm insanların bu topluluktan türediği düşünülüyor.

Araştırma Nature dergisinde yayınlandı. University College London’dan Dr María Martinón-Torres BBC’ye yaptığı açıklamada “[Morfolojilerine bakıldığında] bu dişlerin modern insanlara ait olduğu çok belirgindi. Bizi şaşırtan tarihleri oldu” dedi.

Martinón-Torres “Fosillerin hepsi kalsitli zemin içinde kapalı kalmış, bu da onları mühürleyen bir mezartaşı görevi görmüş. Yani dişler bu tabakadan daha eski de olabilir. Fosillerin olduğu tabakanın üstünde uranyum kullanılarak 80,000 yıl öncesine tarihlenen dikitler bulunuyor” diye ekledi.

Bu da dikitlerin altında kalan herşeyin 80,000 yıldan daha eski olduğu anlamına geliyor. Araştırmacılara göre insan dişleri 125,000 yıl öncesine bile tarihleniyor olabilir.

İnsan dişlerinin yanında bulunan hayvan fosilleri de, 80,000 yıl önce devam etmekte olan Geç Pleistosen dönemde sıklıkla görülen hayvanlara aitti.

Görsel: S Xing, X-J Wu

Afrika’dan Göçün Daha Erken Olduğuna Dair Kanıtlar

Daha önce de İsrail’deki Skhul ve Qafzeh mağaralarında, bilinen Afrika’dan Çıkış tarihinden daha eski olan modern insan fosilleri bulunmuştu. Fakat bu fosillerin, daha önceki tarihlerde gerçekleşmiş fakat başarısız olmuş insan göçlerine tarihlendiği ve bu insanların büyük ihtimalle soyunun tükendiği düşünülüyordu.

Fakat Çin’de tartışmasız bir şekilde kesin olarak modern insana ait fosillerin bulunması güncel kanılara şüphe düşürüyor.  Daha önce de bazı araştırmacılar insanın Afrika dışına yayılımının daha erken gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Dr Martinón-Torres “Bu göçün akıbetini anlamak zorundayız. 80,000 yıl önce Çin’deki insanların başarısız olup soyu mu tükendi, yoksa gerçekten daha sonraki insanlara katkıda mı bulundular?Belki de biz gerçekten 60,000 yıl önceki yayılımın soyundan geliyorus, fakat yine de Afika’dan Çıkış modellerini yeniden değerlendirmeliyiz. Belki birden fazla yayılım gerçekleşti” diyor.

Çin’deki Modern İnsan Dişleri Ezber Bozuyor

Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Prof Chris Stinger yeni araştırmanın, modern insanın yayılımı tartışmasında “ezber bozduğunu” söyledi. Stinger “Ben de dahil olmak üzere birçok araştırmacı Skhul ve Qafzeh’te 120,000 yıl öncesine tarihlenen fosillerin, Afrika’dan Levant’a yapılan (İsrail’den pek uzağa gidemeyen) ve başarısız olan önceki bir göçe ait olduğunu savunduk. Fakat Daoxian’da çok sayıdaki dişler, boyut ve morfoloji açısından şüphesiz modern insan türüne ait görünüyor. Dişlerin tarihlendirmesi de sağlıklı bir şekilde yapılmış. İlk bakışta bu, Skhul ve Qafzeh’dekine benzer bir topluluğun Güney Asya’ya yapmış olabileceği erken bir yayılımla tutarlı gözüküyor” dedi.

Stinger sözlerine şöyle devam etti: “Fakat Daoxian fosilleri, Skhul ve Qafzeh’de bulunan dişlerden daha çok, insan dişiyle benzerlik gösteriyor. Skhul ve Qafzeh’deki dişler daha ilkel özelliklerini koruyor. Yani ya Skhul-Qafzeh benzeri nüfusun dişleri 80,000 yıl önce Asya’da  hızlı bir evrim geçirdi, ya da Dioxian dişleri, daha modern görünüşlü insanların Afrika’dan umulmadık bir erken göçü olduğunu gösteriyor.”

Genetik Olarak Mümkün mü?

Harvard Tıp Okulu Genetik departmanından Dr Pontus Skoglund, BBC’ye yaptığı açıklamada “Genetik kanıtlar insan tarihinin bazı konularına daha büyük bir kesinlikle yardımcı olabiliyor, fakat Afrika’dan çıkışın zamanı konusunda fazla bir kesinlik yok. Afrika’dan çıkışın modern verilerle yapılan genetik rekonstrüksiyonlarının çoğu mutasyon hızı hakkındaki varsayımlara dayanyor, bu konuda da hala büyük belirsizlikler var. Doğrudan genetik kanıtlar Siberya’dan (Ust Ishim) 45,000 yıllık bir genom ve Avrupa’dan (Oase) yaklaşık 40,000 yıllık bir genomdan sağlandı, ve bunların ikisi de günümüzde büyük oranda soyu tükenmiş soylardan geliyor” dedi.

Skoglund “Sonuç olarak genetik kanıtlar 80,000 yıllık bir Doğu Asya nüfusunun günümüz insanlarının genlerine biraz katkı yapmış olmasına imkan verebilir, fakat bence pek fazla değil. Bu günümüzdeki görüşlerle uyuşması zor olan ilginç bir keşif, fakat imkansız da değil. Bu veriyle daha yeni baş etmeye başladık” diyor.

Dr Martinón-Torres araştırmanın, Homo sapiens‘in Avrupa’ya yerleşmesinin neden 40,000 yıl daha sonra gerçekleştiğine de ışık tutabileceğini söyledi. Belki Neandertallerin varlığı, Neandertallerin sayıları azalana kadar türümüzü Avarsya’nın en batı kısmının dışında tuttu. Fakat tropik bir tür olarak başlayan modern insanın, Avrupa’nın soğuk iklimine Neandertaller kadar uyum sağlamamış olması da mümkün.

Dr Martinón-Torres, 80,000 yıl önce modern insanlar daha sıcak olan Güney Çin’de yaşarken, daha soğuk olan orta ve kuzey Çin’de daha ilkel insan gruplarının yaşadığının düşünüldüğünü söyledi. Bu ilkel insan grupları Neandertallerin Asyalı akrabaları olabilir.

BBC

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login