Çin’de 3.000 Yıl Önceki Zengin Bir Klanın Mezarları Bulundu

Çin’in eski başkentinde varlıklı bir klanın 3.000 yıllık mezarlarında, kurban edilmiş gibi görünen savaşçı ve savaş atlarının kalıntıları ortaya çıkartıldı.

Zengin klanın üyelerinin cenaze törenlerinde beraberindeki savaşçılar ve atlar diri diri gömülerek kurban edildi. C: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Çin’in eski bir başkentinde, aralarında kurban edilmiş gibi görünen savaşçıların ve savaş atlarının kalıntılarının da bulunduğu zengin bir klana ait 3.000 yıllık mezarlar gün yüzüne çıkarıldı.

24 mezardan oluşan kompleks, şehrin merkezindeki UNESCO Dünya Mirası Alanı Yinxu’ya 2,4 km’den daha az mesafede, Henan eyaletindeki Anyang kentinde bir arkeolojik alanda keşfedildi. Buradaki kalıntılar, MÖ 1600 ile MÖ 1046 yılları arasında hüküm süren Shang hanedanının (Çin’de bilinen en eski hanedan) başkenti olan antik Yin kentine ait.

(İlgili: Çin’deki 2.500 Yıllık Mezarda Nadir Bir ‘Biyonik’ Zırh Keşfedildi)

Yeni bulunan mezar kompleksi, savaş arabalarını içeren birkaç çukuru, onları çeken atların kalıntılarını ve savaşçıların kalıntılarını içeriyor. Savaşçılardan bazıları öldüklerinde deniz kabuğu dizileriyle süslenmiş şapkalar takıyordu, bazı atların alınları altın kaplama levhalarla süslenmişti.

Kentin kültürel kalıntılar ve arkeoloji Enstitüsü müdürü Kong Deming, “Bu, Anyang’ın eski keşifleri arasında oldukça nadir. Araba sahibinin olağanüstü durumunu ve gücünü yansıtıyor.” diyor.

Penn State Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın belirttiğine göre, hizmetçilerin “ritüel intiharı” veya yüksek statülü efendilerinin cenazelerinde diri diri gömülmek için “gönüllülük” uygulaması Çin’in Shang hanedanında yaygındı.

Shang hanedanının başkentiyken Yin olarak bilinen Anyang kentindeki arkeolojik alanda kazılar iki yıl önce başladı. C: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Ce isimli eski bir klan

Anyang’daki arkeologlar arkeolojik alanı yaklaşık iki yıldır kazıyorlar. Şimdiye kadar, 18 eski yapının temellerinin yanı sıra, 24 mezar ve kurban edilen adam ve atların kalıntılarını da içeren altı savaş arabası için mezar çukurları buldular.

Arkeologlar, arkeolojik bölgenin “Ce” adlı bir klan için önemli bir yaşam merkezi olduğunu düşünüyorlar. Bu mezarların bazılarında bulunan Çince “Ce” harfinin yazılı olduğu özenle yapılmış bronz kapların gösterdiği gibi, Ce halkının da oraya gömüldüğü görülüyor.

Kong, Yingxu’da bulunan ve kaplumbağa kabukları ve hayvan kemikleri üzerine yazılmış, ayrıca bilinen en eski Çin yazılarını içeren kehanet kemiği yazıtlarında bir “Ce” klanının kaydı olduğunu söylüyor.

Hizmetçileri, askerleri ve hayvanları diri diri gömerek kurban etmek, Shang hanedanlığı döneminde yüksek statülü kişilerin cenaze törenlerinde yaygın bir uygulamaydı. C: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology

“‘Ce’ klanı amblemi sahada bulunan bronz eserlerin çoğunda görünüyor, bu yüzden klanın bu bölgede aktif olduğuna inanıyoruz.”

Arkeologlar bronz eşyaların yanı sıra yeşim, taş, kemik ve deniz kabuğundan yapılmış nesneler de dahil olmak üzere mezarlarda başka kalıntılar da buldular. Mezarların birçoğu cömertçe dekore edilmişti, bu da klanın zengin olduğunu gösteriyordu.

Mezar soyguncuları en büyük mezarlardan birini yağmalamış olsalar da, diğer mezarlar çeşitli ve nispeten iyi korunmuş kalıntılar içeriyordu.

Arkeologlar şimdi klanın sosyal statüsü, işbölümü ve Shang kraliyet ailesiyle ilişkileri hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyorlar.

Mezarların çoğunda bronz, yeşim, taş ve kemikten yapılmış süslü ve değerli mezar hediyeleri vardı. C: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Shang Hanedanı

Kong, arkeologların Shang hanedanı evlerinin nasıl inşa edildiğine dair ipuçları sağlayabilecek basamaklar ve dekoratif bir duvar da dahil olmak üzere çeşitli binaların temellerini bulduğunu söylüyor.

İlk tarihlemeler, Anyang’daki yeni buluntuların, adını eski başkentinden alan Yin hanedanı olarak da bilinen, Shang hanedanının geç bir aşamasına ait olduğunu gösteriyor.

Ayrı bir çalışmada, geçen yıl Anyang’da farklı bir arkeolojik alanda aynı döneme ait birkaç antik mezar, ev, fırın ve kuyu ile bronz, çanak çömlek, yeşim ve kemikten yapılmış 170’den fazla eser ortaya çıkarıldı.

Shang hanedanı, Zhao hanedanı tarafından devrildiği MÖ 1046’ya kadar Çin’in Sarı Nehir vadisinin orta ve alt kısımlarını yönetti. Bu bölge aynı zamanda Çin uygarlığının doğum yeri olarak kabul ediliyor.

Mezarların çoğu, klanın adı olduğu düşünülen Çince “Ce” (册) karakteri ile yazılmış bronz kaplar içeriyordu. C: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Geleneksel Çin tarihi daha önceki bazı hanedanlardan bahsetmesine rağmen, arkeolojik kanıtlarla desteklenen ilk hanedan Shang hanedanı.

Çin yazısının en eski örnekleri Shang dönemine ait. Ancak bu örnekler zaten o kadar gelişmiş ve karmaşık ki, bazı arkeologlar yazının bundan önce geliştirildiğini düşünüyorlar.


Live Science. 19 Ocak 2022.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login