Cicero’nun Öldürülmesi, İmparatorluğu Nasıl Başlattı?

MÖ 43’te Marcus Antonius, eşsiz hitabet gücüyle ünlü Cicero’yu öldürdü ve Roma İmparatorluğu’nun başlangıcını tetikledi.

Floransa’daki Uffizi Galerisi’nde sergilenen Cicero büstü. Cicero, Roma Cumhuriyeti’nin değerlerini güçlü bir şekilde savunmasıyla ve Iulius Caesar’ın ve ardından Marcus Antonius’nin somutlaştırdığına inandığı tiranlığı reddetmesiyle hatırlanıyor. (C: Scala, Florence)

MS 2. yüzyıl tarihçisi Appianus, Roma Cumhuriyeti’nin gerçekten öldüğü anı canlı bir şekilde yakalamıştı: Büyük hatip Marcus Tullius Cicero, düşman güçleri tarafından yere serildiğinde: 

“Eğilip boynunu kıpırdatmadan uzatırken kafası kesildi. Bu, askerlerin anlamsız zulmünü de tatmin etmedi. Antonius’a karşı bir şeyler yazdığı gerekçesiyle de ellerini kestiler. Böylece, başı Antonius’a getirildi ve onun emriyle kürsünün üzerine iki elinin arasına yerleştirildi; ve aynı yıl, Antonius’a karşı, başka hiçbir insan sesinin benzerini dile getirmediği hitabetine hayran kalınmıştı.

(İlgili: Roma Kendi Cumhuriyetini Nasıl Yıktı?)

Cicero’nun MÖ 7 Aralık 43’te Roma ile bugünün Napoli’si arasında gerçekleşen ölümü, imparatorluk çağını yaklaştırdı.

“François Perrier’in yaptığı “Cicero’nun Ölümü” adlı 17. yüzyıl tarihli eser, ünlü hatip hayatını kaybetmeden önce Cicero’nun Marcus Antonius’un iki askeri tarafından yakalandığı anı yeniden canlandırıyor. (C: AKG/ALBUM)

Cumhuriyetin oğlu

Cicero, MÖ 106’da, soyadı “nohut” anlamına gelen Latince bir kelime olan “cicer” takma adından gelen zengin bir ailede doğdu. Cicero hakkında ölümünden yaklaşık bir asır sonra yazan Yunan tarihçi Plutarkhos, bu ismin burnunda nohut yarığını andıran bir çentiği olan bir atadan geldiğine inanıyordu. Cicero’nun ailesi zengindi ama patrici sınıfına, yani Roma aristokrasisine ait değildi. Ailesi, cumhuriyetin işçi sınıfı olan patricilerin altında ve pleblerin üzerinde konumlanan Equestrian sınıfına aitti. Ailesinin güçlü askeri bağlantıları vardı, ancak Cicero’nun arzuladığı hükümet kariyeri için gerekli olan siyasi bağlantıları yoktu.

Roma ve Yunanistan’da eğitim görmüş olan Cicero, siyasi basamakları mümkün olan en kısa sürede tırmanmayı hedefliyordu. Bunu, ailesinin yönetici sınıftan gelmediğini gösteren bir terim olan homo novus, “yeni adam” olarak yapacaktı. Cicero, hukuk alanında kariyer yapmadan önce kısa bir süre orduda görev yaptı. İlk davasını MÖ 81’de gördü ve ardından, babasını katletmekle suçlanan bir adamı başarıyla savundu; bu, Cicero’nun kamusal yaşamı için parlak bir başlangıçtı.

Iulius Caesar’ın MÖ 1. yüzyıl tarihli büstü, Vatikan Müzeleri’nde sergileniyor. (C: DEA/ALBUM)

27 yaşında varlıklı bir ailenin kızıyla evlenmesi, ona yükselmeye devam etmesi için gerekli parayı getirdi. MÖ 79’da evlendikten sonra, Cicero’nun kariyeri yükselişe geçti ve hızla yükseldi. 75’te quaestor, 66’da praetor ve 63’te cumhuriyetin en yüksek siyasi makamı olan konsül olarak seçildi. Cicero, o yüksek makama ulaşan en genç kişilerden biriydi.

Konsül ve komplo

Yöneticiler, Roma otoritesi, konsüller cumhuriyette yürütme gücünü elinde tutuyordu. Her biri birer yıl görev yapan iki konsül vardı. Siyasi ve askeri devlet başkanları olarak eşit güce sahiplerdi. Konsüller orduyu kontrol ediyor, Senato’ya başkanlık ediyor ve yasa teklifinde bulunuyorlardı. Kağıt üzerinde, Senato’nun işi tavsiyede bulunmak ve rıza göstermekti, ancak kurul kabaca 600 seçkin ve güçlü asilzadeden oluştuğu için çok fazla güç ve nüfuz kazandı. Yasama yetkisi meclislere, özellikle de Comitia Centuriata’ya aitti. Plebler, yetkileri arasında yetkililerin seçilmesi, kanunların çıkarılması ve savaş ve barış beyanlarının yer aldığı bu organa ait olabilirdi.

Aynı yıl, Cicero konsüllüğü perçinledi, siyasi bir rakip olan Catilina’nın önderliğindeki bir isyanı ortaya çıkardı ve bozguna uğrattı. Komplo planı, suikastlar ve şehri yakıp yıkma çağrısını içeriyordu. Zamanının en iyi hatibi olarak kabul edilen Cicero, Senato’daki dramatik konuşmalarıyla Roma’yı Catilina’nın hain niyetleri konusunda uyarmaya çalışmıştı, ancak çağrısına kulak asılmadı. Plan açığa çıktıktan sonra ise Catilina kaçtı. Ancak komplocularından beşi yakalandı ve Cicero, onların yargılanmadan derhal infaz edilmesini savundu.

Cicero’nun MÖ 63’te Roma halkına hitap ettiği ve Catilina’nın cumhuriyeti devirme ve bir diktatörlük kurma planlarını bozguna uğrattığı için onları tebrik ettiği yer Forum’du. (C: Chad Greiter/Unsplash)

Senatörlerin çoğu, büyük bir istisna dışında Cicero ile aynı fikirdeydi: Iulius Caesar. Cicero, yakalanan adamların hapsedilmesini savunuyordu, ancak tavsiyesi geri çevrildi. Komplocular idam edildi ve Catilina daha sonra son bir direniş göstererek adamlarının yanında savaşırken öldü. Catilina komplosunu suya düşürmek, destekçilerinin gururla pater patriae, vatanın babası dediği Cicero için üstün bir başarıydı.

Iulius Caesar ve destekçisi olduğu Marcus Licinius Crassus, hem çok zengindi hem de siyasi kariyerleri boyunca servetlerini halkın desteğini kazanmak için kullanmışlardı. Komployu takip eden kaosta Iulius Caesar ve Crassus, MÖ 60’ta hükümetin kontrolünü ele geçirmek için başka bir general olan ve kısaca Pompeius olarak bilinen Gnaeus Pompeius Magnus’a katıldı. Caesar ilk konsüllüğüne başladığında ilan edilen Birinci Triumvirlik, MÖ 53 yılında Crassus’un ölümüne kadar cumhuriyeti altı yıl boyunca yönetecekti.

Palazzo Madama’da sergilenen ve Cesare Maccari tarafından yapılmış bir freskte tasvir edilen Cicero, Roma Senatosundaki Catilina’nın komplosunu kınıyor. (C: Oronoz/Album)

İlk başta Cicero, üçlü hükümdarlığı desteklemeyi reddetti ve Roma’dan kaçtı. 57’de Pompeius’un desteğiyle şehre döndü ve Pompeius’u Caesar’la olan ittifakını bozması için ikna etmeye çalıştı ancak Pompeius reddetti. Cicero, üçlü hükümdarlığın istikrarsız olduğunu kabul etmesine rağmen gönülsüzce onayladı; üç adamdan her biri, diğer iki “müttefikini” kontrol altında tutarken kendi gücünü artırmak istiyordu. Birinci Triumvirlik’teki hiç kimse, Cicero’nun umduğu cumhuriyetin şampiyonu olmayacaktı.

Bu olaylardan tiksinti duyan Cicero, birkaç yıllığına siyaseti bıraktı. Bu süre zarfında, MÖ 51’de göreve dönmeden önce en etkili eserlerinden bazılarını kaleme aldı. Günümüz Türkiye’sinde bulunan Kilikya eyaletinin valiliğini kabul etti ve ardından MÖ 50’nin sonlarında Roma’ya döndü. 53 yılında Crassus’un ölümü, MÖ 49’da iç savaşa dönüşecek kaçınılmaz bir çatışmaya doğru giden Iulius Caesar ve Pompeius arasındaki düşmanlığı artırmıştı.

Cicero’nun kısa bir sürgünden sonra, MÖ 57’de Roma’ya dönüşü, Francesco di Cristofano tarafından İtalya’nın Poggio a Caiano kasabasındaki bir Medici villasını süsleyen bu tabloda tasvir ediliyor. (C: Scala, Florence)

Ve Cumhuriyet düşer

Roma’nın kontrolü için çabalayan Caesar ve Pompeius, Cicero’yu bir düşman olarak istemediler ve her ikisi de ona bağlılığı için başvurdu. Cicero, Pompeius’un tarafını tutmayı seçti. Roma iç savaşı beş yıl sürdü ve Caesar galip geldi. MÖ 46’da Caesar, diktatör perpetuo, “ömür boyu diktatör” ilan edildi.

Pompeius’un tarafını tutmasına rağmen Cicero, Roma’ya dönmesine izin veren Caesar tarafından affedildi. Cicero, cumhuriyetçi değerleri savunan birçok eser yaratarak yoğun bir yazı dönemine daha başladı. Bu süre zarfında bir grup komplocu, Caesar’ın hırsına karşı daha proaktif bir tavır almaya karar verdi. Komplocular, Cicero’nun akıl hocalığı yaptığı Marcus Brutus da dahil olmak üzere Cicero’nun yakın arkadaşları olmalarına rağmen, planlarını büyük hatipten gizli tuttular. Cicero, MÖ 15 Mart 44’te Caesar’ın öldürülmesine karışmamıştı. Yazılarında şiddetten duyduğu dehşeti dile getirse de suikastçıların eylemlerini desteklemişti:

Zalim hükümdarımız, suçların en karası olan tek şeye göz yumduğu için ölümü hak etti. . . burada Roma Halkının kralı ve tüm dünyanın efendisi olmak için hırslı bir adam var; ve bunu başardı! Böyle bir hırsın ahlaki açıdan doğru olduğunu iddia eden kişi bir delidir, çünkü yasanın ve özgürlüğün yok edilmesini haklı çıkarır ve onların korkunç ve tiksindirici bir şekilde bastırılmasının şanlı olduğunu düşünür.” 

Muhtemelen şiddet eylemini kendisi gerçekleştirmeye cesaret edemese de şunları yazdı: “Caesar’ı bütün dürüst insanlar öldürdü . . . bazılarında tasarım, bazılarında cesaret, bazılarında fırsat yoktu: hiçbiri iradeden yoksun değildi.” Hırslı Caesar’ı görevden alarak Roma’nın yeniden cumhuriyet yoluna girebileceğinden umutluydu. Cinayetten birkaç gün sonra Senato’da suikastçılar için af çıkarılmasını savundu.

Antonius’un Yükselişi

Caesar’ın ölümünün ardından, Cicero ve Antonius, Roma’daki iki ana güç olarak ayakta kaldı. Cicero, Senato’nun desteğine sahipken, Antonius ise Caesar’ın mirasının gücüne sahipti. Antonius, konumundan yararlanmak adına, düşmüş lider için muhteşem bir cenaze töreni düzenledi. Heyecanlı methiyesi kalabalığın tutkularını uyandırdı ve kamuoyunu suikastçıların aleyhine çevirdi. Hayatından endişe eden Brutus, Roma’dan kaçtı. Cicero da şehri terk etti ve kendisine göre yeterince hızlı hareket etmemiş olan “kahramanlarımızın” –  yani komplocuların – eylemsizliğinden her zamankinden daha acı bir şekilde yakınıyordu.

Cicero, cumhuriyetin hayatta kalmasında oynayacağı bir rol olduğuna ikna olmuştu. Brutus ve diğer komplocularla olan yakın siyasi ilişkilerinin amacına zarar vereceğini biliyordu, bu nedenle bu faktöre karşı koymak için güçlü bir siyasi müttefike ihtiyacı vardı. Etkileyici bir kariyere sahip olabilecek 18 yaşında bir genci – yani tam da aradığı kişiyi bulduğunu düşündü. 

Bu genç adam, Iulius Caesar’ın büyük yeğeni Octavianus’tu. Caesar, vasiyetinde Octavianus’u varisi olarak seçmişti. Octavianus, Caesar’ın ölüm haberini Apollonia’dayken (günümüz Arnavutluk’unda) aldı ve hemen Roma’ya doğru yola çıktı. Nisan ayında Roma’ya varan Octavianus, Caesar’ın lejyon gazilerinin ve Cicero gibi etkili şahsiyetlerin güvenini kazanmaya çalıştı. Cicero’yu Roma’ya dönmeye ikna etti ve yaşlı devlet adamı da, Octavianus’un “tamamen kendisine bağlı” olmasından son derece gurur duyuyordu. Octavianus ile yapılacak bir ittifakın Antonius’un siyasi özlemlerini yok etmeye yardımcı olabileceğine ikna oldu. Cicero daha sonra Roma’da gözlem yapması için teşvik edildi. Octavianus, Antonius’un refakatinde olmadan iki lejyonun gazilerine kendini tanıttı ve haklarını yineledi. Cicero, yersiz bir iyimserlikle arkadaşı Atticus’a şöyle yazdı: “Bu delikanlı, Marcus Antonius’a ağır bir darbe indirdi.”

Eylül ayında başlayıp 43 baharına kadar devam eden Cicero, Senato’da Antonius’a karşı öfke uyandıran sert konuşmalar yaptı. Bu 14 söylev “Philippicae Söylevleri” olarak adlandırılıyordu çünkü Atinalı Demosthenes’in MÖ 4. yüzyılda Makedonya kralı II. Philip hakkında verdiği uyarılardan sonra modellenmişlerdi. Belki de Catilina’ya karşı yaptığı ünlü söylevlere geri dönen Cicero, cumhuriyetin yeniden kurulmasını ve Octavianus’u savunurken Antonius’u bir tiran olarak suçladı. Ve sonunda yeni konsüller, Caesar’ın suikastçılarından birinin direndiği Mutina şehrini (modern Modena) kuşatmakta olan Antonius’a savaş ilan etti.

Octavianus ve Roma’nın görevdeki iki konsülü Gaius Vibius Pansa ve Aulus Hirtius, 43 yılının Nisan ayında Senato’nun kuvvetlerini Antonius’a karşı yönetti. Pansa’nın savaşta ölmesinden sonra, Antonius’a karşı kesin bir zafer elde etmeyi başardılar. Zaferlerin haberi Roma’ya ulaştığında Senato’da bir coşku vardı. Günün adamı Cicero, Capitol Tepesi’ndeki evinden Forum’a zafer alayı ile taşındı. Orada kürsüye çıktı ve Roma halkına coşkulu bir konuşma yaptı.

Ancak Cicero’nun sevinci kısa sürdü. Antonius, lejyonlarının bir bölümünü kurtarmayı başarmıştı. Octavianus ise Antonius’u takip etmek yerine, açık konsüllük pozisyonunu talep etmeye karar vermişti. Senato bu talebi reddedince, Octavianus hiç vakit kaybetmeden Iulius Caesar’ın kendisinden önce yaptığı gibi Rubicon’u geçti ve lejyonlarıyla Roma’ya yürüdü. Senatörler direnmek için güçsüzlerdi ve Octavianus’un taleplerine boyun eğmek zorunda kaldılar. Cicero; Octavianus birliklerinin gücünü, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına almak için kullandığında, güveninin nasıl boşa çıkarıldığını gördü. Tarihçiler, ikisi arasındaki ilişkinin, Octavianus’un Cicero’nun “[Octavianus] övülmeli, onurlandırılmalı ve uzaklaştırılmalı” diye yazdığını öğrendikten sonra bozulmaya başladığına inanıyor.

Bir hatipin ölümü

Cumhuriyet davasının artık kaybedilmiş olmasıyla yıkıma uğramış olan Cicero, güney İtalya’daki kırsal inziva yerlerinde vakit geçirmek için Roma’dan ayrıldı. Oradan, Antonius ile uzlaşan Octavianus’un sonunda Lepidus’un katılımıyla da İkinci Triumvirlik’i kurmasını çaresizce izledi. Cicero, bunun politik olarak bir geri adım olduğunu hissetmekle kalmadı, aynı zamanda hayatı için ciddi bir kişisel tehdit oluşturuyordu. Triumvirler, “yasaklanması” veya ölüme mahkum edilmesi gereken senatörlerin ve diğer vatandaşların uzun bir listesini oluşturdu. İntikam peşinde koşan Antonius, Octavianus’un başta isteksiz olmasına rağmen Cicero’nun adını bu listeye eklemeyi başardı.

Cicero, ikisinin de “ölüm listesinde” olduğunu öğrendiğinde, kardeşi Quintus ile birlikte Tusculum’daki villasındaydı. Hayatlarından endişe ederek, oradan Makedonya’ya yelken açmak ve Marcus Brutus ile yeniden bir araya gelmek niyetiyle Astura’daki villaya gitmek üzere yola çıktılar. Ancak bir noktada Quintus, yolculuk için erzak almak üzere geri döndü. Köleleri tarafından ihanete uğrayan Quintus, birkaç gün sonra oğluyla birlikte öldürüldü.

Gregorio Lazzarini’nin 1692 tarihli tablosu “Fulvia’nın Öfkesi”, Fulvia’yı Cicero’nun kopmuş kafasıyla tasvir ediyor. Old Masters Galerisi, Kassel, Almanya. (C: Wikimedia Commons)

Bu sırada Astura’da olan Cicero, ne yapması gerektiğine dair korku ve şüpheyle sarsılmıştı. Önce tekneyle yola çıktı, ancak birkaç kilometre sonra Astura villasına dönmek ve oradan deniz yoluyla Formiae’deki villasına götürülmek için karaya çıkıp Roma’ya doğru yürüyerek herkesi şaşırttı. Orada, Yunanistan’a doğru yapacağı yolculuktan önce dinlenmeyi ve gücünü toplamayı planlıyordu. 

Çok tereddütlüydü. Çok geçti. Antonius’un askerlerinin ona yetişmek üzere olduğunu anlayan Cicero, ormanın içinden, kaçmayı umduğu Gaeta limanına doğru yöneldi. Bir yüzbaşı olan Herennius ve bir zamanlar baba katlinden yargılanan ve Cicero tarafından savunulan bir tribün olan Popilius liderliğindeki askerler, villasının çoktan terk edilmiş olduğunu gördüler, ancak Philologus adlı bir köle onlara Cicero’nun hangi yöne gittiğini gösterdi. Askerler Cicero’yu yakalamakta hiç zorlanmadılar ve canice eylemlerini gerçekleştirmekte hiç tereddüt etmediler.

Antonius, kesilen başın ve sağ elin Forum’daki kürsüde bir zafer hatırası olarak sergilenmesini emretti, böylece tüm Roma bundan ders çıkarabilirdi. Bu kürsü, Cicero’nun hitabetiyle kalabalıklar tarafından alkışlandığı platformdu. Silahların gücü, sözlerin gücüne galip gelmişti.


National Geographic. 25 Şubat 2019.

You must be logged in to post a comment Login