Bulgaristan’da Kayalara Oyulmuş Gizemli Hayvan Başları Keşfedildi

Bulgaristan’da belirlenemeyen bir zamanda kayalara oyulmuş gizemli hayvan başları keşfedildi. İlk bakışta, Bulgaristan’ın dağlarındaki bu sarp kayalıklar sıradan görünse de, yakından bakıldığında kayalıklardan başını uzatan oyma hayvan başları oldukça ürkütücü görünüyor.

Sığır, keçi ve oğlak başları kayaların üzerinde oldukça net şekilde görülebiliyor.

Sığır, keçi ve oğlak başları kayaların üzerinde oldukça net şekilde görülebiliyor.

Bu esrarengiz kayalar, Bulgaristan’ın doğusunda, Sliven şehrinin yakınlarındaki dağlarda keşfedildi ve keşfedildiği günden bu yana bölge halkının da oldukça ilgisini çekiyor.

“Kaya Sürüsü” (The Rock Herd) olarak adlandırılan ve tarihlendirmesi henüz netleşmeyen bu oyma eserlerin kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor. Ancak, sığır ve keçi başlarının oldukça yıpranmış görüntüsü, oymaların eski çağlarda yapılmış olabileceğini düşündürüyor.

Bulgaristan’da Kayalara Oyulmuş Gizemli Hayvan Başları Keşfedildi

Oyma hayvan başları, yarı dairesel bir kaya oyuğunun dış kısmında yer alıyor ve birbirlerinden farklı stillerde oldukları görülüyor.

Bu oyma başların çoğunluğunun sığır ve keçi hayvanlarını simgeledikleri düşünülürken, aynı zamanda yabani ve suda yaşayan hayvanları temsil ettiği ve astrolojik anlamları olabileceği de öne sürüldü.

Kayalardaki oyma eserler, Sliven Bölgesi Tarih Müzesi’nden uzmanlar tarafından incelemeye alındı, ancak henüz bu hayvan başlarının ne zaman oyulduğuna dair herhangi bir sonuç paylaşılmadı.

Bulgaristan’da Kayalara Oyulmuş Gizemli Hayvan Başları Keşfedildi

Yerli halkın daha şimdiden esrarengiz anıtlardan bir tanesini yakınlardaki bir su kaynağını desteklemek için tahrip ettikleri ortaya çıkarıldı. Yerli halkın eserlere zarar vermesinden endişe edilmekle birlikte, hazine avcılarının da bu kayaları yağmalayarak Bulgaristan’daki veya başka ülkelerdeki özel koleksiyonculara satacaklarından da korkuluyor.

Şimdilik, bu oyma eserler Romalılar ile ilişkilendiriliyor, çünkü Sliven şehrinde, Hisarlaka Tepesi’ndeki Tuida Kalesi gibi Geç Roma, Erken Bizans ve Ortaçağ periyoduna özgü kalıntılar bulunuyor. Romalılar’da oğlak burcu imgelerinin madeni paralarda ve orduda kullanıldığı, boynuzlu keçi imgelerinin de kırların ve çobanların tanrısı Pan’ı anlatmak için kullanıldığı biliniyor.

Aynı zamanda, oyma eserlerin yer aldığı kayalıkların çevresi, eserlerin Demir Çağı’nın erken dönemlerinde yapılmış olabileceğine işaret eden tarihi zenginlikleri de barındırıyor.

Bu oyma eserlerin çoğunluğunun sığır ve keçi olduğunu düşünülürken, aynı zamanda yabani ve suda yaşayan hayvanları temsil ediyor olabilecekleri ve astrolojik anlamları olabileceği, özellikle de oğlak burcunu simgeliyor olabileceği de öne sürülmüştür.

Bu oyma eserlerin çoğunluğunun sığır ve keçi olduğunu düşünülürken, aynı zamanda yabani ve suda yaşayan hayvanları temsil ediyor olabilecekleri ve astrolojik anlamları olabileceği, özellikle de oğlak burcunu simgeliyor olabileceği de öne sürülmüştür.

Arkeologlar, bölgenin yakınlarında MÖ. 100 ve 600 yılları arasına tarihlendirilen Geç Demir Çağı’na tarihlendirilen, Roma Dönemi’nde Pazar yerine dönüştürülmüş bir Trakya yerleşim alanına ait kalıntılar keşfettiler.

Kayalıklardaki hayvan başlarının yalnızca 50 yıl önce oyulmuş olabileceği de tartışılan ihtimaller arasında yer alıyor.

dailymail

Yorumlar
Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun. Şu anda uluslararası bir oyun şirketinde lokalizasyon uzmanı olarak çalışıyor. Bir arkeoloji gönüllüsü ve bu alanda yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyor. Bilgisayar oyunlarını ve mitolojiyi çok seviyor.

You must be logged in to post a comment Login