Bulgaristan’da 6500 Yıllık Bilinen En Eski Altın Obje Bulundu

Bulgaristan’da 6500 yıllık, muhtemelen dünyanın en eski altın objesi bulundu.

Çapı 4 milimetre olan altın boncuk boyut olarak çok küçük olsa da, oldukça önemli bir keşif olarak gösteriliyor. Bulgar arkeologlar Avrupa’nın, hatta dünyanın bilinen en eski altın objesini bulduklarını söylüyor.

bulgaristan'da dünyanın en eski işlenmiş altını bulundu

Bulgaristan’ın güneyinde yer alan ve MÖ. 4500 – MÖ. 4600 yıllarına tarihlenen bir yerleşimde altından yapılmış boncuk bulundu. Daha önce Bulgaristan’ın Karadeniz kenti Varna’daki Bronz Çağ yerleşiminin nekropolünde 1972 yılında en eski işlenmiş altın bulunmuştu. Fakat yeni bulunan altın boncuk, bu tarihi en az 200 yıl kadar daha geriye çekiyor.

Bulgar Bilim Akademisi’nden Yrd. Doç. Yavor Boyadzhiev; “Bu boncuğun, Varna’daki altından daha eski olduğuna dair hiçbir şüphem yok” diyor.

“Bu gerçekten çok önemli bir keşif. Küçük bir parça olmasına rağmen, tarihte kendine yer edinebilecek kadar da büyük.”

Boyadzhiev boncuğun Pazardzhik modern kentinin hemen dışındaki bu tarih öncesi yerleşimde yapıldığına inanıyor. Bu yerleşim, 8000 yıl önce günümüzde Türkiye olan Anadolu’dan göç ederek buraya yerleşen insanlar tarafından kurulan Avrupa’nın ilk kentsel yerleşimi olarak anılıyor.

Boyadzhiev; “Buranın modern kentlerin bir prototipi olduğunu söyleyebilirim. Burası mezopotamya standartlarında kurulmuş bir yerleşim. Fakat günümüz Irak topraklarında kurulan ve bilinen en eski kentsel uygarlık olarak kabul edilen Sümerlerden 1000 yıl önceki bir yerleşimden bahsediyoruz.”

Bilinen en eski altın obje olarak değerlendirilen ve 15 santigram ağırlığında olan boncuk, bakır ve altın gibi madenlerin ilk defa kullanılmış olabileceği küçük bir evin kalıntıları arasında bulundu.

Yaklaşık olarak 10-12 hektarlık alanın kazıldığı yerleşimde, hayvanlara tapıldığını gösterebilecek 150’den fazla pişmiş toprak kuş figürini bulundu. Köyün yaklaşık olarak MÖ. 4100 yılında kuzeydoğudan gelen düşman kabileler tarafından yıkıldığı düşünülüyor.

Altın boncuk, detaylı olarak analiz edilerek yaşı kesinleştikten sonra Pazardzhik Tarih Müzesi’nde sergilenecek.


Reuters

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login