Bu 5 Antik Merkez, Kuzey Amerika’ya Hükmediyordu

Teotihuacan, Cahokia ve diğer metropoller çarpıcı dini merkezlere, çok aileli konutlara ve tümülüslere sahipti, ancak daha sonra yok oldular. Arkeoloji yavaş yavaş onların görkemli geçmişlerini ortaya çıkarıyor.

Piramitlerden birinin havadan görünümü.

Avrupalılar Yeni Dünya’ya gelmeden çok önce, yerli Amerikalılar piramitler, saraylar, tapınaklar ve mezarlar inşa ederek Avrupa’dakilere rakip olacak büyüklükte şehirler kurdular. Cahokia halkları, Mezoamerikalı komşularıyla ticaret yapıyordu; Teotihuacan’ın esrarengiz halkının Orta Amerika’nın her yerinde bağları vardı; ve Spiro Höyükleri’nin İnka ve Azteklerin gücü ve gelişmişliğine eşit olduğu söyleniyor.

(İlgili: Ölüler Günü Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey)

Bugün araştırmacılar, Amerika’nın ilk megalopolislerinin karmaşıklığına tanıklık eden büyük kent merkezlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor.

1- Teotihuacan: Mimarinin ve Sanatın Merkez Üssü 

MS 400 yılındaki zirvesinde, Meksika Vadisi’ndeki bugünkü Mexico City’nin sadece 48 km kuzeydoğusundaki Teotihuacan, belki de Amerika’daki en büyük şehir olarak hüküm sürüyordu.

Teotihuacan’dan bir maskede dişler, gözler için boşluklar ve yanakların etrafında daire şeklinde girintiler bulunuyor.

100.000’den fazla Teotihuacan’lı, 20 kilometrekare içinde etkileyici bir dizi saray, tapınak, plaza, cadde ve binlerce konut arasında yaşıyordu. Rahipler, askerler ve tüccarların yanı sıra Teotihuacan’da, ürünleri Mezoamerika’daki kültürleri etkileyen, gelişen bir sanatçı topluluğu da vardı. Burası, bugün Meksika’nın en önemli arkeolojik alanı.

Önemli kalıcı yapılar arasında Teotihuacan toplumunda bir tanrıya tapınıldığına inanılan heybetli Güneş Piramidi ve hayvan, insan kurban etme ritüelleri için kullanılan Ay Piramidi yer alıyor – altında bulunan kanıtlar arasında pumalar, kartallar, kurtlar ve 10’unun başı kesilmiş 12 insan kalıntısı var.  

MS 750 civarında, muhtemelen istilacılar tarafından merkezi şehir yakıldı ve Teotihuacan bir daha asla toparlanamadı. Teotihuacan’lıların kim olduğu, nereden geldikleri ve hangi dili konuştukları arkeologların hala ortaya çıkarmaya çalıştığı bir gizem olmaya devam ediyor.

Şehir merkezinde bulunan bir Teotihuacan duvar resminde bir jaguar etkileyici dişlerini gösteriyor.

2- Cahokia: Kozmopolit Ticaret Merkezi

MS 1.000 yıllarında, Mississippi, Missouri ve Illinois Nehirlerinin birleştiği bugünkü St. Louis, Missouri yakınlarındaki zengin taşkın yatağında karmaşık bir metropol gelişti. Cahokia olarak bilinen bu şehir, 10.000 ila 20.000 arasında olduğu tahmin edilen nüfusuyla Meksika’nın kuzeyindeki en büyük şehirdi ve dönemin Avrupa şehirlerine rakipti.

Şehre hakim olan en az 100 yükseltilmiş yapıdan bazılarının tepesinde evler ve diğer binalar bulunurken, diğerleri tümülüs olarak kullanılıyordu. 1800’lerde yakınlarda yaşayan Trappist rahipler için Keşişler Höyüğü olarak bilinen en büyük yapı, 30 metre yükselen teraslı bir yapıydı. Tabanı 14 dönümlük bir alanı kaplayan yapı, Mısır’daki Büyük Khufu Piramidi’nin tabanından daha büyüktü.

Dokuz katlı bir bina kadar uzun olan Monks Höyüğü, Cahokia’da hâlâ ayakta duran en büyük yapı.

Bu eski uygarlığın yöneticileri veya tarihi hakkında çok az şey biliniyor, ancak bilimsel araştırmalara dayanarak, kozmopolit bir ticaret, el sanatları ve mimari merkeziydi. Mississippi halkı, günümüz Wisconsin’ine kadar kuzeydeki diğer halklarla ve muhtemelen güneydeki Mezoamerika kültürleriyle mal alışverişinde bulunuyordu.

1175 yılından itibaren, şehir merkezinin etrafına kurdukları koruyucu ahşap çitlere bakılırsa, bir şey ya da birileri Cahokia’lıları tehdit etmeye başladı. Soğuyan iklim ve yerel çevre üzerindeki baskı da şehri daha az yaşanabilir hale getirmiş olabilir. Yaklaşık 1350 yılına gelindiğinde, Cahokialılar dağılmıştı.

3- Chaco Kanyonu: Güçlü Kadınların Başkenti

Cahokia kültürüne boyut olarak olmasa da karmaşıklık açısından rakip olan Chaco kültürü, batıda, bugün New Mexico’da yer alıyor. Ataları Pueblo halkı 800’lerden 1200’lere kadar Chaco Kanyonu çevresindeki 150’den fazla yerleşimde yaşadı ve yüzlerce odası olan geniş taş konaklarda iskan etti; bunların en önemlisi Chacoa dünyasının merkezi olan Pueblo Bonito idi.

Chaco Kanyonu’ndaki Pueblo Bonito’da 30’dan fazla tören odası bulunuyor.

Çiftçilik, ticaret ve dini törenler yapıyorlardı ve bakımlı bir yol ağıyla batıya, kuzeye ve güneye doğru yüzlerce kilometre boyunca yayılmışlardı. Yerliler mısır, kabak ve fasulye ürünlerini sulamak için yerel akarsuların aralıklı akışını kanallar ve hendekler aracılığıyla kullanıyorlardı. Tüccarlar güneydeki Mezoamerika halklarından kızıl papağan ve kakao gibi egzotik ürünler getiriyordu.

Chacoa halkının yazılı bir dili yoktu, bu yüzden toplumları hakkında bilinenlerin çoğu gömülerden geliyor. Örneğin bir mezar odasında, binlerce turkuaz boncuk, deniz kabuğu, kase ve testiyle çevrili, muhtemelen yüksek rütbeli 13 ceset bulundu. DNA analizi, bireylerin çoğunun anneleri ya da büyükanneleri aracılığıyla akraba olduğunu gösterdi. İktidar anne soyundan aktarılmış olabilir.

13. yüzyıla gelindiğinde, Chaco’lar Güneybatı’nın diğer bölgelerine gitmeye başladılar. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, şiddetli kuraklığın onları göçe zorlamış olması muhtemel.

4- Spiro Höyükleri: Zenginlik ve Güç Merkezi

1933 yılında bir grup altın arayıcısı Oklahoma, Spiro yakınlarında 500 yıldır kapalı olan bir mezar odasına rastladı. İçeride, oyulmuş deniz kabukları, inci ve deniz kabuğu boncukları, büyük insan büstleri, parlak renkli battaniyeler ve cüppeler gibi çarpıcı eserler keşfettiler. Gazeteler bu buluntuyu Amerika’nın “Kral Tutankamonu” olarak adlandırdı.

Spiro Höyükleri arkeolojik alanındaki Craig Höyüğü’nde, bir savaşçıyı tasvir eden Mississippian dönemine ait bakır bir süs eşyası.

On iki höyük, seçkin köy alanı ve destek şehrin bir kısmı ortaya çıkarıldı; bir zamanlar Aztek ve İnka’nın büyüklüğüne ve gelişmişliğine eşit olan tarih öncesi bir güçten geriye kalan tek şey buydu. Spiro halkı, Cahokia (şimdiki Doğu St. Louis), Alabama’daki Moundville ve Georgia’daki Etowah da dahil olmak üzere, Mississippi kültürünü, günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşık üçte ikisine eşit bir alanı yönetmişti.

Burası MS 800 civarında kalıcı bir yerleşim yeri haline geldi ve yaklaşık MS 1450 yılına kadar kullanıldı. Zirve noktasında burada yaklaşık 10.000 kişi ikamet ediyordu. Eserler geniş bir ticaret ağına (Büyük Göller’den bakır ve Meksika Körfezi’nden bir deniz kabuğu da dahil olmak üzere), son derece gelişmiş dini faaliyetlere ve ileri bir siyasi sisteme işaret ediyor. Büyük toprak platformlar ve tümülüsler tarım topluluklarının en önemli özellikleriydi. Liderler evlerini bir önceki şefin evinin üzerine inşa ediyordu, böylece tümülüs ne kadar yüksekse mevcut liderin prestiji de o kadar artıyordu.

William P. Campbell, 1910’ların sonunda Oklahoma, Le Flore County’deki Spiro Höyükleri arkeolojik alanından çıkarılan çanak çömleklerle birlikte duruyor.

Spiro halkı, belki de uzun süren kuraklık ve/veya siyasi çekişmeler nedeniyle 1500 yılında gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

5- Etzanoa: Uzun süre önce kaybolan şehir

Efsane, Wichita Ulusunun ataları olan 20.000’den fazla insanın yaşadığı, Kansas’ın güney-orta kesimindeki bugünkü Arkansas City yakınlarında, Walnut ve Arkansas Nehirlerinin birleştiği yerde gelişen büyük bir antik metropolden bahseder.

Diğer yerli gruplar tarafından “Büyük Yerleşim” olarak adlandırılan Etzanoa sakinleri, her biri yaklaşık bir düzine insanı barındıran ve evler arasında yemyeşil bahçeler bulunan büyük arı kovanı şeklindeki evlerde yaşıyordu. Kış aylarında topluluk bizon sürülerini takip eder ve seyahat ederken geçici konutlar olarak ‘tipi’ler inşa ederdi. Güçlü zanaatkâr gelenekleri ve Aztek başkenti Tenochtitlan’a kadar uzanan geniş bir ticaret ağları vardı.

Amerika yerlilerine ait bir “ot ev’in” eski bir fotoğrafı.

16. yüzyılın sonlarından itibaren altın arayışına çıkan İspanyol işgalciler bu bölgede yaşayan grupla temasa geçti. İspanyolların anlattıklarına göre, iki grup dostça davranıyor, hatta mısır ekmeğini bile paylaşıyorlardı. Ancak 1601’de Juan de Oñate liderliğindeki İspanyollar rehineler aldı ve bölge sakinleri kaçtı. Geri dönüp İspanyollara saldırdılar ve sonra ortadan kayboldular.

1700’lerde buradan geçen Fransız kaşifler, efsaneye rağmen bir şehir bulamamışlardı. Arkeologlar çiçek hastalığı ve diğer hastalıkların ilk yerleşimcilerin çoğunu öldürdüğünü tahmin ediyor. Etzanoa, yerel bir gencin 17. yüzyıldaki savaşla bağlantılı bir top mermisi bulduğu 2016 yılına kadar bir gizem olarak kaldı. Uzun süredir kayıp olan şehir (en azından kalıntıları) bu sayede yeniden keşfedilmişti.


National Geographic. 21 Kasım 2022.

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu. Erciyes Üniversitesi'nde Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor. Kültürel mirasın korunması ve restorasyon alanlarında çalışmalar yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login