Bilime Güveniyoruz, Peki Bireysel Bilim İnsanlarına?

Bilime olan güven hâlâ yüksek seviyelerde, ancak bilim insanlarının önyargıları aşma becerisine olan güven endişe verici.

COVID salgınından bu yana bilime ve bilim insanlarına olan güven değişti. Kurumların ve uygulayıcılarının güvenilir olduğunu düşünüyor musunuz?

Bilime ve bilim insanlarına nasıl bakıyorsunuz? Bunlar aynı şey mi? Onlara eşit derecede güvendiğinizi mi söylüyorsunuz yoksa birini diğerinden daha mı güvenilir görüyorsunuz?

COVID-19 salgınından bu yana, ABD’de ve başka yerlerde bilime olan güven azalıyor, ancak aynı zamanda kurum Amerika toplumunda büyük saygı görmeye devam ediyor ve halkın neredeyse dörtte üçü bilim insanlarına büyük bir güven duyuyor. Peki tutumlardaki bu tuhaf değişimi nasıl algılamalıyız?

İlk adım, durumun boyutunu anlamak ve bu pek iç açıcı değil. Kasım 2023’te Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir anket, bilim insanlarına olan güvenin artık pandemi öncesine göre daha düşük olduğunu gösterdi ve bu, siyasi bölünmede de gözlemlendi. Örneğin, ABD’li yetişkinlerin yüzde 73’ü bilim insanlarına “büyük ölçüde veya makul miktarda” güven duyuyordu, ancak bu, salgının başlangıcından bu yana 14 puanlık bir düşüş gösterdi.

(İlgili: Bir Bilim İnsanına Göre İnsanların Özgür İradesi Yok)

Benzer şekilde Amerikalıların yüzde 57’si, bir kurum olarak bilimin toplum üzerinde çoğunlukla olumlu bir etkisi olduğuna inanıyor ancak bu, 2021’e göre yüzde 8 ve pandeminin başlamasından 16 puan daha düşük.

Bilime olan güven azalsa da güvensizlik arttı; şu anda Amerikalıların dörtte birinden biraz fazlası (yüzde 27), bilim insanlarının kamu yararına hareket ettiğine çok az güvendiklerini veya hiç güvenmediklerini söylüyor. Bu güvensizlik Nisan 2020’ye göre yüzde 12 arttı.

Ancak birçok açıdan pandemi, aşırı küresel baskılar altında çalışan bilimin en iyi şekilde çalıştığının bir göstergesiydi. Ulusal Bilimler Akademileri Stratejik Konseyi’nin yeni raporunun baş yazarı Arthur Lupia’nın belirttiği gibi: “Covid-19 aşısının arkasında bilim vardı, peki insanların aşı yaptırması fikri neden bu kadar tartışmalıydı?”

“Covid ölümleri ve aşıyla ilgili tartışmalar da o kadar görünürdü ki bu, bilime olan güvenin azalmasının halk sağlığı üzerindeki etkilerinin bir tür simgesiydi.”

Bilimde önyargı

Lupia ve meslektaşlarının araştırmasına göre burada söz konusu olan meselenin bir kısmı, ortak değerler etrafındaki fikirlerdi. Bilimin desteklenmesi gereken ahlak kuralları konusunda geniş bir kamuoyu mutabakatı var, ancak kamuoyunun, bireysel bilim insanlarının bu ahlak kurallarına uygun yaşama yeteneği konusunda endişeleri var. Kısacası bilim insanlarının kişisel önyargılarına karşı hareket etmelerine güvenilebilir mi?

Bilimde önyargı konusu, son yıllarda giderek artan oranda akademik ilgi gören önemli bir konu.

Bilimin kendisi, birçok bilim insanının gözden kaçırdığı bazı rahatsız edici alanlarla dolu önemli bir tarihe sahip. Bilim tarihçisi Subahdra Das, unutulmaması gereken önemli şeyin Batı’da bilim ve teknolojideki ilerlemelerin siyasi amaçlara hizmet ettiğini ve bunun geçmişte de her zaman böyle olduğunu söylüyor.

Tarih boyunca bu, bazı seslerin diğerlerine karşı savunulmasını (Avrupalı olmayan tarihi aktörlerin bilimsel keşiflerin hikayesine dahil edilmesi gibi), bazı fikirlerin hizmet ettikleri amaçlar nedeniyle daha güçlü olmasını (Nazi Almanyası dışındaki Batı ülkelerindeki öjeni gibi) ve bazı güç ilişkilerinin azınlıkları (farklı ırklardan insanlar, LGBTQ+ toplulukları ve yaşlı nüfuslar gibi) ötekileştirmesini içerdi.

Bugün, geçmişteki bu tarihsel kör noktaların her zamankinden daha fazla farkındayız ve çalışmalar devam ediyor. Ancak bilime ve daha genel olarak bilim insanlarına olan güven kaybının ne ölçüde bu sürecin bir parçası olduğuna ve bunun da bazı zor sorular sormayı gerektirdiğine dair hâlâ sorular var.

Lupia, “Biz güvenin kazanılması gerektiği görüşündeyiz. Bilime olan güvenin nasıl ve neden değiştiğini ve bilimsel girişimin güveni yeniden kazanmak için yapabileceği herhangi bir şey olup olmadığını anlamak istedik” diyor.

Hasar ne kadar?

Lupia ve meslektaşlarının son çalışmalarında yaptıkları değerlendirme, mevcut duruma ilişkin bazı değerli bilgiler sunuyor. Genel olarak, diğer sivil, kültürel ve devlet kurumlarıyla karşılaştırıldığında bilime olan güvenin hala yüksek olduğu görülüyor (şu anda mücadele eden tek alan bilim değil).

Aynı zamanda halkın bilim insanlarının yetkinliğine, güvenilirliğine ve dürüstlüğüne hâlâ yüksek düzeyde güven duyduğu görülüyor. Lupia’nın çalışmasına veri sağlayan Annenberg Kamu Politikası Merkezi (APPC) tarafından ankete katılanların yaklaşık yüzde 84’ü, bilim insanlarının kendi araştırma alanlarında güvenilir bilgiler sağladığından “biraz” veya “çok” emin olduklarını söyledi.

Ancak bu ortak değerler meselesi ve bilim insanlarının kendi önyargılarını aşma becerisi daha da belirginleşti. Örneğin katılımcılara, bir çalışmanın sonuçlarının çalışmayı yürüten kuruluşun çıkarlarıyla çelişmesi durumunda bilim insanlarının bulguları yayınlayıp yayınlamayacaklarını düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda, yüzde 70’i bilim insanlarının bulgularını yayınlamayacağına inanıyordu.

Bilim insanlarının önyargıları sorulduğunda, ABD’li yetişkinlerin yarısından biraz fazlası (yüzde 53) bilim insanlarının kendi araştırma alanları hakkında tarafsız sonuçlar çıkardığına inanıyor ve yalnızca yüzde 42’si bilim insanlarının genel olarak insani ve politik önyargılarının üstesinden gelebildiklerini söylüyor.

Şeffaflık ve açık fikirlilik de önemli faktörlerdi. Örneğin, ABD’li yetişkinlerin yüzde 84’ü bilim insanlarının fon sağlayanları açıklamalarının “biraz” veya “çok” önemli olduğuna inanırken, yüzde 92’si ise, bilim insanlarının, kanıtlar bunu gösteriyorsa fikirlerini değiştirmeye açık olmasının “biraz” veya “çok” önemli olduğunu söyledi.

Güven nasıl artırılır?

Peki bu bilgi bize bilime olan güveni artırma konusunda ne söylüyor? Kabul edilmesi gereken ilk şey, çözümün kamuoyunun değer yargısının olmadığı düşüncesine dayanmaması gerektiği.

Araştırmacıların makalelerinde açıkladığı gibi, çözüm “bilim camiasına yönelik eleştirel olmayan güvenin daha yüksek düzeyde olmasıyla toplumun daha iyi durumda olacağı varsayımına dayanmamalı. Gerçekten de bilime eleştirel olmayan bir güven, bilimsel organize şüphecilik normunu ihlal eder ve bilimin meydan okuma, eleştiri ve kendini düzeltme kültürüne aykırı olur.

Araştırmacılara göre, bunu kamuoyuna duyurmak ve konumlarını kötüye kullandıkları tespit edilenlere karşı eleştirel görünmek için bilim insanları, bilimsel kuruluşlar ve bilimsel topluluk arasında büyük bir kararlılık olması gerekiyor. Lupia ve meslektaşlarının açıkladığı gibi, yayınlanan kayıtları hem hak edecek hem de kamuoyunun güvenini kazanacak şekilde düzeltmek için çaba gösterilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, ele aldıkları kanıtların, bilimsel bulgulara olan güveni sürdürebilmek için yalnızca bilimin eleştiri ve düzeltme kültürü, meslektaş değerlendirmesi, veri ve yöntemlerdeki sınırlılıkların kabul edilmesi, temel terimlerin kesin tanımlanması ve bilimsel uygulamanın her adımında ve kamuyla her türlü etkileşimde kanıtların sadık bir şekilde sunulması gibi çekirdek değerlerini benimsemenin yardımcı olabileceğini gösterdiğini düşünüyorlar.


IFL Science. 9 Mart 2024.

Makale: Lupia, A., Allison, D. B., Jamieson, K. H., Heimberg, J., Skipper, M., & Wolf, S. M. (2024). Trends in US public confidence in science and opportunities for progress. Proceedings of the National Academy of Sciences, 121(11), e2319488121.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login