Batı İran’da Neandertallere Ait Taş Aletler Bulundu

İran’da yürüten çalışmalar, Neandertal toplulukların Paleolitik Çağ’da Batı İran’a doğru ilerlemiş olduklarını ortaya koyuyor.

Batı İran’da kapsamlı arkeolojik çalışmalar yürütülüyor. F: Ifpnews

Bölgede çalışmalar yürüten ekibin başındaki arkeolog Elham Qasidian, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Elham, Kirmanşah kentinin Ashkoft bölgesinde yürütülen çalışmaların amacını, bölgede bulunan prehistorik tabakaların korunması ve anlaşılması olarak özetliyor.

Ekibin araştırmalar sonucunda ulaştığı veriler arasında en dikkat çekici olan ise Ashkoft mağarasında ortaya çıkarılan buluntular. Mağarada, Neandertal topluluklarının kullandığını bildiğimiz Mousterian diye adlandırılan  taş aletler ortaya çıkarıldı.

Bu buluntular ve daha önceki bilgiler birleştirildiğinde, Neandertallerin Batı İran’da İslamabad ovasına doğru ilerlemiş oldukları sonucu ortaya çıkıyor. (İran’da 2000 Yıllık Yeraltı Şehri Ortaya Çıkarıldı)Kapsamlı bir bölgesel araştırma

Yapılan çalışmalar aslında çok daha büyük bir arkeolojik çalışmanın ufak bir parçası. Ashkoft bölgesinde yürütülen çalışmalarda amaç, İran’ın en önemli tarihsel alanlarından biri olan bölgedeki yaşam biçimlerini keşfetmek ve bölgenin kültür tarihini daha iyi anlamak. Yürütülen projesinin destekçilerinden biri de Cambridge Üniversitesi.

Araştırmacılar yaptıkları açıklamada, Kirmanşah kentindeki arkeolojik alanları keşfetmek ve belgelemek için yürütülen çalışmalarda, 265 buluntu veren mağara ve kaya sığınağı, 100’ye yakın antik alan ile karşılaştıklarını söylüyor. (İran’da Binlerce Yıllık ve Hâlâ Kutsal Sayılan Kaya Sanatı Bulundu)

Paleolitik buluntu merkezleri arasında bulunmakta.

Bölge hakkında dikkat çekici olan bir başka yön ise İslamabad Garb ovasının, İran topraklarındaki iki önemli Paleolitik bulgu alanı olan Kirmanşah ve Hürremabad ovaları arasında bulunuyor olması. Araştırmalara göre bu bölge, bu iki önemli Paleolitik alan arasında kültürel bir koridor görevi görmüş olabilir.

Elham, arkeolojik araştırmalara göre, İslamabad Garb ovası üzerinden, iki kutup arasında kapsamlı bir kültürel alışveriş yapıldığını söylüyor.

Araştırmacılar Ashkoft mağarasının işlev olarak avcılık faaliyetleri amacıyla kullanılmış olabileceğini belirtiyor. Yapılan çalışmalarda mağara tabakalarında 3 ayrı evre saptandı.

Güçlü Kum Fırtınası İran’da Büyük Bir Antik Kenti Ortaya Çıkardı


IfpNews. 12 Ekim 2017.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login