Antik Mısır Mezarının Girişinde 4000 Yıllık Cenaze Bahçesi Bulundu

Mısır’ın Luksor kentinde devam eden arkeolojik kazılarda günümüzden 4000 yıl öncesine tarihlenen bir cenaze töreni bahçesi bulundu.

Luksor’un batısında, Draa Abul Nagaa’daki mezarın girişinde keşfedilen cenaze bahçesi. F: CSIC

Mısır Eski Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu şaşırtıcı keşfin, Mısır’ın Luksor kentindeki Dra Ebu el-Naga tepesinde yapıldığı belirtildi. Yetkililer, Luksor olarak bilinen Thebes kentinde daha önce benzer bir buluntuya rastlanmadığını söylüyor.

Izgara bölünmesini gösteren cenaze bahçesi görüntüsü. F: CSIC

Kazı başkanı Prof. Dr. Jose Galán, “Bu bahçelerin olası varlığını, Mısırlıların cenazelerini nasıl istediklerini anlatan mezar girişlerine ve mezar duvarlarına resmettikleri betimlemelerden biliyorduk. Bahçenin kendisi küçük bir dikdörtgen alandan oluşuyor, yerden yarım metre yükseltilmiş ve 30 cm2 yataklara bölünmüş. Buna ek olarak, bahçenin yanına iki ağaç dikilmiş. Bu keşif, bir bahçenin fiziksel olarak bulunduğu ilk keşif. Bu nedenle arkeolojinin ikonografiden ne çıkarabileceğini göstermesi açısından çok önemli. Bahçenin keşfedilmesi ve ayrıntılı analizi, 4.000 yıl önce antik Thebes’in botanik ve çevresel koşulları hakkında değerli bilgiler sağlayacak.” diyor.

Remini’nin mezar duvarında gösterilen bir cenaze bahçesi modeli. F: CSIC

Galán, “Bahçede yetişen bitkiler sembolik bir anlam taşıyordu ve muhtemelen mezar ritüellerinde rol oynuyordu. Bu sebeple Thebes, Yukarı ve Aşağı Mısır’daki birleşik krallığın ilk başkenti haline geldiğinde, 12. Hanedanlık döneminde, dini inançlar ve uygulamalar ile birlikte kültür ve toplum hakkında bilgi sağlayacak. Palmiye, çınar ve Persea ağaçlarının, ölen kişinin dirilişiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde, marul gibi bitkiler doğurganlık ve dolayısıyla hayata dönüş gibi çağrışımlar içeriyordu. Şimdi toplayan tohumları analiz ederek hangi bitkileri tespit edebildiğimizi görmek için beklemeliyiz. Bu gerçekten muhteşem bi keşif.”

Bahçenin yanında bulunan ve içinde hurmalar ve tohumlar bulunan kap. F: CSIC

“Bir nekropolde kazmak, yalnızca cenazeler, dini inançlar ve cenaze uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi edinmemize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda günlük yaşam, toplum ve fiziksel çevre (bitki ve hayvan) hakkında detayları keşfetmemize yardımcı olur.”

4000 yıllık cenaze bahçesinin dijital rekonstrüksiyonu. F: CSIC

Bahçe veya cenaze bahçesi, 12. Hanedanlık dönemine ait Orta Krallık kaya mezarının girişindeki açık avluda keşfedildi.  Dikdörtgen bahçenin içerisinde her biri eşit karelere bölünmüş 30 cm’lik eşit parseller bulunmakta ve bu parsellerin her birinin çeşitli bitki ve çiçek türlerini içeriyor olabileceği düşünülüyor. Ayrıca bahçenin ortasında diğerlerinden biraz daha fazla yükseltilmiş iki karenin içinde, muhtemelen küçük ağaçlar yetiştirilmişti.

Araştırmacılar, bahçenin bir köşesinde, kökleri ve 30 cm uzunluğundaki gövdesiyle dik duran bir çalı buldular; yanında ise ölen kişiye armağan olarak sunulmuş olabilecek hurmalar ve diğer meyveleri içeren bir kap vardı.

Cenaze bahçesinin ilişkili olduğu mezara ek olarak yapılmış kerpiç şapelin üç steli. F: CSIC

Tüm bunlara ek olarak, bahçenin ilişkili olduğu mezarın cephesine eklenmiş, üç dikilitaşlı, küçük bir kerpiç şapel de ortaya çıkarıldı. Fakat bu şapel, MÖ. 1800 yıllarında, 13. Hanedanlık dönemine ait. Yani bahçeden daha geç bir tarihte mezara eklenmiş.

Mısır Firavunları için Öbür Dünya Şölenlerin En Büyüğüydü

Mısır’da 3700 Yıllık Yeni Bir Piramitin Kalıntıları Bulundu

İskoçya’daki Müzede Antik Mısır’a Ait Mumya Örtüsü Bulundu


Spanish National Research Council (CSIC). 4 Mayıs 2017.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login