Antakya Koruma Güz Kampı Katılımcılarını Bekliyor

Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin 2017’den itibaren Edinburgh World Heritage (EWH) ortaklığıyla yürüttüğü projeleri KORU, Antakya KORU Kampı’na lisans öğrencilerini davet ediyor. Son başvuru tarihi: 14 Temmuz 2019.

Risk altındaki kültürel mirasın korunması adına verdikleri mücadeleyi, Anadolu’da yaşamış̧ tüm toplumların yaratmış oldukları kültürel varlıkların Türkiye’nin zenginliği ve bütün insanlığın mirası olduğu anlayışı ile sürdüren Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) ekibi, kültürel mirasın değerini anlamak için gerekli olan bilgi, yetenek ve uzmanlığın gelişmesini ve korunması için gereken önlemlerin alınmasını hedefliyor. 

Koruma projeleri etrafında öğrenme ve eğitim ile toplum katılımı programları geliştirme, kültürel mirasın yorumlanması ve tarihi alanların yönetimi konusunda çalışmalar yürüten ekibin mevcut projelerinden biri olan Kültürel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme (KORU) Projesi, KMKD’nin Edinburgh World Heritage ile beraber yürüttüğü, British Council tarafından Kültürel Koruma Fonu kapsamında desteklenen, yoğunluklu olarak Mardin ve Antakya’da gerçekleşen bir projedir.

KORU, kültürel miras bilincinin artırılması ve kültürel mirası korumak için doğru yöntemlerin teorik ve pratik olarak benimsenmesini amaçlıyor.

Bu amaca ulaşmak için kullandığı araçlar ise şöyle:

 • Yetişkin eğitimleri
 • Tarihi konutlar için örnek, enerji verimli restorasyon uygulaması (Tamirevi)
 • Tarihi dükkan cephe düzenlemesi: Antakya’da bir tarihi dükkânın cephesi, aslına uygun olarak korunarak düzenlenecek ve aynı zamanda benzer uygulama yapmak isteyenler için bir yol gösterici rehber hazırlanacak. Bu dükkânın, çevredeki yapılara örnek olması hedeflenmekte.
 • Yapı Analiz Programı (YAP)
 • Yayınlar (Bilgi Bankası)
 • Koruma Güz Kampları: Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrencilere yönelik olarak mimari restorasyon, taşınabilir obje restorasyonu ve kültürel mirasın yorumlanması konularında alanında uzman kişilerin eğitmenliği ile teorik ve uygulamaya dayalı bir Koruma Kampları gerçekleştirmektedir. İlk kamp 2018’de Mardin’de gerçekleşmiştir, ikincisi 2019’da Hatay’da yapılacaktır.

Amacı taşınabilir ve taşınmaz kültürel mirasın korunmasına dair alternatif bir öğretme, öğrenme, tasarlama, çözüm bulma ve yorumlama yöntemi sunmak olan ve koru-tasarla-yap yaklaşımını benimseyen bu kamp, kültürel mirasın korunmasında uygulama alanına yoğunlaşır, tasarım ve inşaat geleneğinde yaparak düşünmeye odaklanır. 

Güz kampı, günümüzde kültürel miras koruma ile ilgili bölümlerden mezun gençlerin toplumdaki değişen rolü üzerine eğilir. Sürdürülebilir bir yaklaşım olan tarihi zanaatlar ve ustalığın devamlılığını ve doğru yöntemlerle korunmasını vurgular. Taşınır ve taşınmaz kültür mirasları üzerindeki bozulmaları anlayarak, özgün tasarıma ve geleneksel üretim yöntemlerine sadık kalarak onarmayı prensip olarak benimser. Ayrıca, tarihi eserlerin ve alanların adil ve katılımcı bir şekilde yorumlanmasını önceliklendirir.

Koruma Güz Kampı grup atölyeleri, uygulama atölyeleri ve arazi gezilerinden oluşur:

Grup atölyeleri

Grup atölyeleri teorik sunumlar, tartışmalar, belgesel/film gösterimlerini içerir. Bunların bir kısmı kamuya açık olup katılımcılara Antakya sakinleri ile kaynaşma fırsatı sağlar. Sunumlar, alanlarında uzman koruma mimarları ve restoratörler tarafından yapılır. Grup atölyeleri, uygulama atölyeleri için temel oluşturur.

Uygulama atölyeleri

Bir hafta boyunca uzmanlarla beraber mimari restorasyon, mimari tefriş restorasyonu, kültürel miras yorumlama ve QGIS ile yapı analizi atölyelerinin birinde çalışacak olan katılımcılar, tüm uygulamalarda geleneksel malzeme ve teknikleri inceleyip öğrenerek, Antakya’nın kültürel mirasının sürdürülebilir bir şekilde korumaya yönelecekler. Bu mirasın güncel bir şekilde anlaşılması, yorumlanması ve günümüze kazandırılmasına katkı sunacaklar. 

Kimler Başvurabilir?

 • Meslek yüksekokul öğrencileri: 1 yıllık eğitimini tamamlamış, öğrenimlerine hala devam eden öğrenciler.  
 • Lisans öğrencileri: 2. veya 3. sınıfa geçmiş, öğrenimlerine hala devam eden öğrenciler.  
 • Tüm başvurularda, başvuru formundaki motivasyon temel değerlendirme kriteri olacaktır. Başvuruyu son güne bırakmamanızı öneriyoruz. 
 • Katılımcıların en iyi deneyimle kamptan ayrılmalarını amaçladığımızdan, her atölye için sınırlı sayıda kontenjan vardır. 
 • Kamp, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır. Antakya ve çevresinden gelen başvurulara öncelik verilecektir. 

Başvuru Koşulları

 • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
 • PDF/Word formatında detaylı bir özgeçmiş
 • Eğer varsa, portfolyo

Başvuru için: başvuru formu

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi'nde Arkeoloji Yüksek Lisansı'nı tamamladı. Daha sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümü'nde ikinci yüksek lisansına başladı ve Kültür Mirası üzerine odaklandığı bu programdan Kültür Mirası ve İletişim konulu teziyle mezun oldu.

You must be logged in to post a comment Login