Ankara’nın Kalbinde Augustus Tapınağı

Ankara Ulus’ta Hacıbayram Camii’nin bitişiğindeki Augustus Tapınağı, Roma döneminin önemli yapıtlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Son Galat hükümdarı Amintos’un oğlu Kral Pylamenes tarafından Augustus’a bağlılık nişanesi ve Galatya Eyaletinin Roma’ya katılmasını kutlamak amacıyla MÖ 25 yılından sonra yapılmış olduğu düşünülüyor.

İmparator Augustus’un yaşadığı sürece yaptığı işleri anlattığı ”index rerum gestarum”, tapınağın duvarında Latince ve Grekçe olmak üzere iki dilde yazılı olarak günümüze ulaşabildi. Tapınak bu açıdan oldukça önem taşıyor.

Tapınağın mimari yapısına bakıldığında, Hadrianus dönemine ait Aizanoi Zeus Tapınağı ile benzer bir plana sahip olduğu görülüyor. 1834 yılında tapınağın cellasının kuzey-batı duvarı kısmen yıkılmış olsa da, yapı büyük ölçüde iyi korunmuş bir durumda günümüze ulaşmayı başardı.

You must be logged in to post a comment Login