Anadolu ve Levant’ta Neolitik Nüfusların Göçleri İncelendi

Çanak Çömleksiz Neolitik B döneminde, Anadolu ve Levant popülasyonlarında genetik ilişkiler yakınlaşmış ve insanlar göç etmeyi bırakmış.

Bir grup araştırmacı, Çanak Çömleksiz Neolitik B döneminde (MÖ dokuzuncu ila sekizinci binyıl) Anadolu ve Levant popülasyonlarının hareketliliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için izotop ve antik DNA analizini kullandı.

Grup, bölgedeki avcılık ve toplayıcılıkla ilişkilendirilen mobil yaşam tarzından insanların çoğunlukla yerinde kaldığı ekin yetiştirip hayvan yetiştirdiği bir yaşam tarzına geçiş hakkında daha fazla bilgi edinmek için insan kalıntılarının çeşitli izotopik analizlerini ve DNA çalışmalarını yürüttü. Odaklandıkları bölgeler Anadolu (modern Küçük Asya) ve Levant (şimdiki Doğu Akdeniz’in büyük bir kısmı) idi.

(İlgili: Dışkılara Göre, 13.000 Yıl Önce Hayvancılık Yapılıyordu)

Araştırmacılar, Neval Çori’de bulunan 28 insan ve 29 hayvan kalıntısı üzerinde oksijen ve karbon izotopik analizleri gerçekleştirdi. Bulguları, tilki ve domuz gibi yerel yabani hayvanlardaki stronsiyum seviyeleriyle karşılaştırdılar. İzotopik oranlar, o sırada bölgede yaşayan insanlar arasında hareketliliğin azaldığını ortaya çıkardı, yani bölgede yaşayan daha az yerel olmayan insan vardı. İzotoplar ayrıca insanların çoğunlukla vejetaryen bir diyet yediklerini ortaya çıkardı.

Buna ek olarak araştırmacılar, Neval Çori ve başka bir yakın bölgeden çıkarılan altı kişinin kalıntılarından elde edilen doku üzerinde bir DNA analizi gerçekleştirdiler. Kanıtlar, geçiş döneminde genetik ilişkilerin yakınlaştığını ve insanların hareket etmeyi bıraktığını ve artık birbirine yakın yerlerde yaşadığını gösteriyor.

Tüm bunlar birlikte ele alındığında, araştırmacılar bu kanıtların, Çanak Çömleksiz Neolitik B’nin başlarında Nevali Çori’de çok çeşitli bir gen havuzu olduğunu ve orada yaşayan insanlar daha yerleşik bir hayata geçiş yaptıkça çeşitliliğin azaldığını gösterdiğini öne sürüyorlar.

Çalışma aynı zamanda, geçişle ilgili zaman çerçevesini daha net bir şekilde belirlemeye yardımcı oldu.


Makale: Wang, X., Skourtanioti, E., Benz, M., Gresky, J., Ilgner, J., Lucas, M., … & Stockhammer, P. W. (2023). Isotopic and DNA analyses reveal multiscale PPNB mobility and migration across Southeastern Anatolia and the Southern Levant. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(4), e2210611120.

Ankara Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünden mezun.

You must be logged in to post a comment Login