130,000 Yıl Önce Neandertaller Kartal Pençesinden Takı Yapmış

Neandertaller yaşamlarını sadece hayatta kalmaya çalışarak geçirmemişlerdi. Son dönemlerde bu konuda yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki, Neandertaller hayatta kalmanın dışında yaşam kalitelerini arttırmak adına sofistike teknolojiler üreterek onları geliştirdiler.

krapina hırvatistan neandertal evrim

David Frayer “Neandertallar hakkında genel kanı onların basit bir zekaya sahip, aptal varlıklar olduklarıdır. Ancak önceden bilinenin aksine onların çok daha karmaşık düşünme yetisine sahip olduğunu biliyoruz.”

Kansas Üniversitesi’nden David Frayer başkanlığıyla yapılan araştırmalarda, Hırvatistan’daki Krapina sitesinde bulunmuş olan ve en erken tarihleri 130.000 yıl öncesine işaret eden bir dizi kartal pençesi incelendi. Pençelerde ise belirgin bir şekilde süs eşyası olarak kullanımı gösteren parlatma gibi bazı izlere rastlandı.

130,000 Yıl Önce Neandertaller Kartal Pençesinden Takı Yapmış

“Plos One” dergisinde bu buluntu grubu hakkında Frayer ve bir takım Hırvat meslektaşı “Evidence for Neanderthal Jewelry: Modified White-tailed Eagle Claws at Krapina” adında bir makale yayınladılar

Mevzu bahis pençeler bundan yaklaşık yüz on sene önce (1899-1905) yapılan kazılarda bulunmuş ancak pençeler üzerindeki insan izlerinin farkına son yapılan incelemeler sonunda varılmış. Frayer incelemeler sonucunda kuşkusuz bu izlerin takı yapımı izleri olduğunu belirtmekte.

130,000 Yıl Önce Neandertaller Kartal Pençesinden Takı Yapmış

Frayer ayrıca, Avrupa ve Avrasya’da yürütülen bu tür çalışmaların  Neandertal ve bizler arasında bir kapı açtığını, bu araştırmalarla beraber bizlere olan benzerliklerini  ve yakın bağlarının iyice vurgulanmaya başlandığını belirtmekte.

Tek Sorumlu Neandertal

Krapina sitinde kazılara dair bulunan detaylı kayıtlar, işlenmiş kartal pençelerinin, modern insanın Avrupa’ya girişinden en az 80,000 yıl önceye tarihlendiğini gösteriyor. Yani bunlardan Neandertallerin sorumlu olduğuna dair bir şüphe kalmıyor.

Neandertaller ve takı

Frayer, buluntunun, Neandertallerin takı yapma becerileri ve sembolik kapasiteleri olduğunu göstermekle birlikte, 3-4 kartal avlayabilmek için gereken atiklik ve beceriye de sahip olduklarını gösterdiğini belirtti. “Gelişmiş tekniklere sahip oduklarını görüyoruz” diyor profesör.

Yıllardır üstünde çalışılan Krapina kazısının koleksiyonlarını incelerken, kemiklerdeki izleri keşfeden Davorka Radovcic olmuş. Frayer “Gerçekten şaşırtıcı bir keşif, birden ortaya çıktı. Bu kadar şaşırtıcı ve beklenmedik olmasının nedeni, arkeolojik kazılarda günümüze çok yakın zamanlara kadar bunlara yakın takılar bulunmaması” diyor.

Kansas Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login