Ünlü Terakota Askerleri Muhtemelen Antik Yunanlar Tarafından Tasarlandı

Yeni bir araştırmaya göre, Antik Yunan heykeltraşları, Doğu’ya seyahate çıkan Marco Polo’dan 1500 yıl önce Çin’i ziyaret etmiş ve ünlü Terakota Ordusu’nun yapımına yardım etmiş olabilir.

Terakota ordusunu antik yunan heykeltraşlar yaptı

İki çok önemli kanıttan yola çıkarak bu iddiayı ortayan atan araştırmacılar, Çin’in Xinjiang kentinde, MÖ. 3. yüzyıldaki ilk imparator dönemine tarihlenen bir Avrupalı DNA’sını ve aniden ortaya çıkan gerçek boyutlu heykelleri kanıt olarak gösteriyor.

Bu dönemdem önce Çin’deki insan betimlemeleri figürin olarak yapılıyordu ve en fazla 20 cm boyutundaydı. Fakat Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang’ın devasa mezarında MÖ. 221 yılına tarihlenen olağanüstü 8000 gerçek boyuttaki terakota figürü bulunmuştu.

Teoriye göre İmparator Shi Huang ve Çinli heykeltraşlar, Büyük İskender’in ordusuyla beraber Hindistan’a gelişini takip eden yüzyılda Antik Yunan heykellerinden etkilenmiş olabilir.

Fakat araştırma aynı zamanda Antik Yunan heykeltraşlarının, ünlü Terakota Ordusu’nun yapımı sırasında zaten orada olabileceğini belirtiyor.

Terakota ordusunu antik yunan heykeltraşlar yaptı

Araştırma ekibinden Profesör Lukas Nickel, Antik Yunanlı bir heykeltraşın, yerel halkı eğitmek için o bölgede bulunmuş olabileceğini söylüyor.

Ekibin iddiasını destekleyebilecek bir diğer kanıt ise, dev mezarda bulunan bronz kuş figürleri. Analizlere göre bu kuş figürinleri, Antik Yunan ve Antik Mısır’da bilinen balmumu tekniği ile yapılmış.

MÖ. 5. yüzyılda, demokrasi geldiğinde özellikle Atina’daki heykel sanatında büyük bir atılım olmuştu.

Daha öncesinde insan figürleri oldukça kaba ve stilize şekilde yapılabiliyordu. Fakat Parthenon tapınağına kazınan figürler geçekçiydi.

Terakota ordusunu antik yunan heykeltraşlar yaptı

Antik Yunanların yaptığı bu figürlerden daha iyileri çok nadiren yapılabildi. Teknikleri, Michelangelo’nun Davut heykelinde olduğu gibi, Rönesans döneminde tekrar canlanana kadar büyük ölçüde unutuldu.

İmparator mezarının baş arkeoloğu Dr. Li Xiuzhen, Antik Yunan’ın 7000 kilometre uzağında olmasına rağmen Çin’i etkilediği fikrine katıldığını söylüyor.

Uzmanlar, İpek Yolu kullanılmadan önce İlk İmparator Çin’i ile Batı arasında bir bağlantı olduğuna dair kanıtlar elde ettiklerini söylüyor. Ayrıca buldukları kanıtların tahmin edilenden çok daha erken bir döneme tarihlendiğini belirtiyorlar.

“Şu anda mezarda bulunan Terakota Ordusu’nun, akrobatların ve bronz figürlerin Antik Yunan heykellerinden ve sanatından etkilendiğini biliyoruz.”

Terakota ordusunu antik yunan heykeltraşlar yaptı

Mezar alanı arkeologlarından Profesör Zhang Weixing, “İlk imparatorun mezarında yapılan sistematik çalışmalar sırasında Terakota Ordusu’ndan bile daha önemli bir şey keşfettik.” diyor.

Mezardan elde edilen mitokondriyal DNA örnekleri, ilk imparator döneminde ve hatta öncesinde, Avrupalıların Çin’e yerleştiğini ve burada öldüklerini gösteriyor.

İlk İmparator’un mezarını koruması için yapılan Terrakota Ordusu, 1974 yılında bulunmuştu. Fakat yapılan Jeofiziksel yüzey araştırması, bu mezar kompleksinin düşünülenden çok daha büyük, Mısır’daki Krallar Vadisi’nin 200 katı kadar olduğunu gösteriyor.

Alanda yapılan kazılarda, altından ve inciden yapılmış çok değerli mücevherlerle gömülmüş 10 genç kadın mezarı da bulunmuştu. Bu kadınların, imparatorun cenaze töreni sırasında öldürülen ve sakat bırakılan cariyeleri oldukları düşünülüyordu. Bölgede 99 adet benzer mezar bulunuyor.


İndependent, The Guardian

 

Yorumlar
Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora programında devam ediyor. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login