8 Milyon Yıl Önce Çankırı’da Çok Çeşitli Hayvanlar Yaşıyordu

Çankırı’da yer alan Çorakyerler Fosil Lokalitesi’nde ortaya çıkan fosiller, 8 milyon yıl önce Çankırı’daki hayvan çeşitliliğini gösteriyor.

8 Milyon Yıl Önce Çankırı'da Çok Çeşitli Hayvanlar Yaşıyordu

Çankırı’nın Fatih Mahallesi’nde 1997’den beri devam eden kazı çalışmalarında 8 milyon yıllık hayvan fosilleri ortaya çıkıyor. Bölgede kılıç dişli kaplandan hominoid’e kadar çok çeşitli fosiller bulundu. Bölgede Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında süren 2016 yılı kazı çalışmalarının Eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kazı alanının bugünden çok farklı bir bitki örtüsüne sahip olduğunu dile getiren Erol, “Eskiden Çorakyerler kurak diye düşünürken son yıllarda bulduğumuz hayvan fosilleriyle buranın kurak bir yer olmadığını görüyoruz. Bölgede nehir yataklarının, ormanlık alanların ve geniş savanalı ortamların olduğunu, bulduğumuz hayvan fosillerinden görüyoruz. Çorakyerler günümüz Çankırısını hiç yansıtmıyor. Burayı çok güzel bir galeri ormanı olan iyi bir nehir yatağı olan bir yer olarak kafamızda canlandırmak lazım.”

Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi”nin Afrika’yı anımsattığını belirten Erol, şunları söyledi: “Burası omurgalı fosil yatağı ama günümüzdeki hayvanların yaşadığı yerlerden çok farklı. Burayı kafamızda canlandırırken Afrika ortamını düşünmek lazım. Çorakyerler, su kaynakları bulunan ve Afrika’daki galeri ormanlarına benzeyen bir ortama sahip. Çıkan hayvan fosillerinin tanımlanmasıyla birlikte bölgenin günümüz Afrikasına benzerliği dikkatimizi çekiyor.” Bölgeye özgü hayvan türlerinin bulunduğunu kaydeden Erol, “Burada bulduğumuz pek çok hayvan şu anda burada yaşamıyor. Gergedangiller, atgiller, kılıç dişli kaplanlar şu anda bölgede yaşamıyor. Fosil yatağında daha önceki yıllarda bu fosilleri bulduk. Kazılarımıza yeni başladık ve yeni fosiller çıkmaya başladı. Bu seneki kazılarda yeni sürprizler bekliyoruz.” dedi.

Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi (Bölgesi)

Çankırı’nın Yapraklı tarafına doğru yolun kenarında bulunan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi, yoğun derecede fosil barındıran ve Anadolu’nun fauna çeşitliliğini gösteren bir bölge. Yol ve inşaat çalışmaları nedeni ile yok olma tehlikesi altında bulunan alanda bugüne kadar oldukça önemli fosiller bulundu. 2000 yılında bir hominoid fosili, 2006 yılında kılıç dişli kaplan fosili bu buluntular arasında yer almakta. Böylesine önemli buluntular barındıran ve jeolojik olarak Geç Miyosen Dönem’e tarihlenen alanda, 2001 yılından itibaren Prof. Dr. Ayla Sevim Erol kazı başkanlığında bilimsel kazılar devam ediyor.


AA

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login