4.200 Yıl Önceki Mega Kuraklık, İmparatorlukları Yıktı mı?

İnsanlar, on yıllarca yıl süren kuraklık nedeniyle, Mezopotamya, İndus Vadisi ve daha uzaklardaki kentleri yaklaşık aynı zamanlarda terk etti.

MÖ 2.200 yıllarında, imparatorluğu etkileyen bir kuraklık döneminden kalma bir Akad kralının bu mühründe, bir tanrı tarafından tutulan bir çömlekten su akar.

Kayıp solucanlar bir göstergeydi. Arkeolog Harvey Weiss ve meslektaşları, kuzeydoğu Suriye’de bir alanı kazarken, gömülü bir silt tabakası buldular. Bu tabaka o kadar çoraktı ki, o dönemlerde solucanların iş başında olduğuna dair neredeyse hiçbir kanıt yoktu. Binlerce yıl önce şiddetli bir şey olmuştu – on yıllar boyunca toprağı tozla boğan ve solucanlar için bile yaşanılmaz bir toprak örtüsü bırakan bir olay.

Kuraklık, yaklaşık olarak MÖ 2200’de, Akad İmparatorluğu’nun şu anda Suriye ve Irak’ta egemen olduğu dönemde meydana geldi. MÖ 2150’de imparatorluk artık yoktu. Merkezi otorite dağılmış ve birçok kişi bölgeyi terk etmişti.

(İlgili: Medeniyetlerin Çöküşüne Giden Yolda mıyız?)

Yale Üniversitesi’nden arkeolog Weiss’e göre, etkili bir kuraklık ile Akad İmparatorluğu’nun çöküşü arasındaki denk geliş sadece tesadüf değildi. O ve meslektaşları 1990’ların başında kuraklığın kanıtlarını keşfettiklerinde, ani iklim bozulmasının antik imparatorluğu yıktığını öne sürdüler. Bu örnek, karmaşık toplumların iklim değişikliğine karşı ne kadar savunmasız olabileceğine dair sert bir uyarı haline geldi.

Weiss için bu, onlarca yıl sürecek bir araştırmanın başlangıcıydı. MÖ 2200’deki kuraklığın Mezopotamya ile sınırlı olmadığına, tüm dünyayı etkilediğine ikna oldu. Dahası, bunun sonucunda parçalanan veya yıkılan tek karmaşık toplum Akad İmparatorluğu değildi. Weiss, “İspanya’ya kadar Mezopotamya, Nil, Ege ve Akdeniz coğrafyalarında da bir çok toplum vardı.” diyor. Tüm bu yerlerde, kuruyan iklime, merkezi otoritelerin çöküşüne ve yeni kurak bölgelerden kaçmak için hareket eden insanlara dair yaklaşık 4.200 yıl öncesine ait kanıtlar var olduğunu söylüyor.

Kuraklık, artık sahadaki birçok kişi tarafından 4.2 ka BP olayı olarak biliniyor; ayrıca 4.2 kyr BP (BP, 1950 öncesi anlamına gelir) olarak da yazılabiliyor. Bu olay, Dünya’nın yakın geçmişiyle ilgili çalışmalarda giderek daha belirgin hale geldi. En önemlisi, 2018’de jeolojik zaman ölçeğinde, mevcut çağın başlangıcı olan Meghalayan, adını Hindistan’da bir dikitin iklim değişikliğinin kaydını tuttuğu bir bölgeden aldı. Bu tür jeolojik sınırlar yalnızca küresel geçişler temelinde tanımlanabilir – bu nedenle, 4.2 ka BP olayının tüm gezegeni etkilediği anlamına geliyordu.

Ancak, 4.2 ka BP olayı tartışmalara neden oldu. Meghalayan’ın başlangıcını işaretlemek için kullanma seçimi sürekli eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Birçok araştırmacı, kanıtların olayın küresel olmadığını gösterdiğini iddia ediyor. Onlara göre, uzun bir kurak dönem yerine, bu süre zarfında bir dizi kuraklık olduğu ya da değişimlerin belirli bölgelerle sınırlı olduğu görülüyor.

Küresel bir kuraklık ile eşzamanlı olmayan kuraklıklar arasındaki fark önemlidir, çünkü iklim değişikliklerinin kökenlerini anlamak için çıkarımları vardır. Ayrıca tartışma, iklimsel değişimlerin toplumsal bozulmaya neden olup olmadığı ve toplumların çöktüğü söylendiğinde ne anlama geldiği konusunda uzun süredir devam eden antropolojik tartışmalara değiniyor.

Yine de, yaklaşık 4.200 yıl önce, orada yaşayan insanlar üzerinde etkisi olan geniş bir alanda bir tür kuraklık olayının meydana geldiğine dair bir fikir birliği oluşmaya başlıyor – Weiss’in savunduğu gibi küresel karışıklık olmasa bile.

İrlanda’daki Maynooth Üniversitesi’nde paleoklimatolog olan Nick Scroxton, “Akdeniz’de 4,2 Olayı’nın var olduğu oldukça kesin.” diyor. Kuraklık, Ortadoğu’nun bazı bölgelerini etkiledi, ancak başka yerlerdeki kanıtların “sonuçsuz” olduğunu söylüyor.

Bu sadece eski dönemlerin meselesi değil. Binlerce yıl önce gezegenin büyük bir bölümünü yüzyıllarca süren bir kuraklık sardıysa, bu tekrar olabilir. Bu nedenle araştırmacılar, çok uzun zaman önce bu kuraklık sırasında tam olarak ne olduğunu belirlemenin çok önemli olduğunu söylüyor.

Terk edilmiş şehir

4.2 ka BP olayıyla ilgili araştırma hikayesi, kuzeydoğu Suriye’de Tell Leilan adlı bir arkeolojik alanda başlıyor. Bu tepe, Akad İmparatorluğu döneminde ve öncesinde yüzyıllar boyunca orada gelişen bir şehrin korunmuş kalıntılarını barındırıyor. Weiss ve meslektaşları, 1970’lerin sonlarında orada kazı yapmaya başladılar.

1990’ların başında, Weiss şehrin geçici olarak terk edildiğini fark etti. MÖ 2700-2200 yılları arasında burada insanların yaşadığını ve 300 yıllık bir aradan sonra MÖ 1900 civarında tekrar iskan belirtileri olduğunu söylüyor.

Dahası, bunun neden olduğu oldukça açık görünüyordu. Ekip, toprakta Tell Leilan’ın ikliminin MÖ 2200 civarında kuruduğuna ve bu kuraklığın onlarca yıl sürdüğüne dair kanıtlar buldu. Araştırmacılar, diğer ince tozlarla karışmış 20 santimetre kalınlığında gri kum benzeri topaklar tanımladı – MÖ 2300  civarındaki kalın verimli topraklarla tam bir kontrast oluşturuyordu. Weiss, “Buna neyin sebep olduğuna dair bir açıklamamız yoktu, ancak yerel verilerimizden bir kuraklaşma olayı olduğunu biliyorduk.” diyor.

Kuraklık muhtemelen mahsul yetiştirmeyi zorlaştırdı, bu da şehrin nüfusu için yeterli yiyecek olmayacağı anlamına geliyordu. Ve bu durum Tell Leilan’a özgü değildi. Weiss, “Akdeniz’den İndus’a uzanan bölgelerde benzer terk edilmiş yerleşimler vardı.” diyor. Bu, kuraklığın güneybatı Asya’nın çoğunu kapsadığını ve toplumsal kargaşaya yol açtığını gösterdi.

Weiss ve meslektaşları, 1993’te Tell Leilan kuraklığına ve daha geniş bir iklim olayı fikrine ilişkin kanıtlarını yayımladılar. Weiss, meslektaşlarının ilk tepkisini “bölgesel bir imparatorluğu rahatsız eden büyük bir ani iklim olayı” fikrine inanmamak olarak tanımlıyor. Ancak o dönem için böyle bir iddiada bulunan ilk kişi o değildi ve destekleyici kanıtlar yavaş yavaş birikti. 2006 yılında, Pisa Üniversitesi’nden jeokimyacı Giovanni Zanchetta’nın da dahil olduğu bir ekip, yaklaşık 4.200 yıl önce bir İtalyan mağarasında kuraklık olduğuna dair kanıtlar bildirdi.

Arkeolojik açıdan, Weiss ve diğerleri, birkaç kıtadaki toplumların yaklaşık 4.200 yıl önce dağıldığına dair kanıtlar topladı. Mısır’da, Birinci Ara Dönem olarak bilinen bir istikrarsızlık dönemi, kabaca MÖ 2181’den 2055’e kadar gerçekleşti. Önceki Eski Krallık’ın firavunları ülkenin kontrolünü kaybetti ve rakip güçler ortaya çıktı.

Nil Nehri’nin akışının MÖ 2.200 ’den azaldığına dair kanıtlar var. Weiss, en iyi açıklamanın Nil’i besleyen muson yağmurlarının azalması olduğunu ve bunun Eski Krallığı deviren siyasi istikrarsızlığa katkıda bulunmuş olduğunu söylüyor. (Ancak Mısırbilimciler bu argümana karşı temkinli; bazıları o dönemdeki siyasi kargaşanın şehirlerin terk edilmesine yol açmadığını iddia ediyor.)

4.2 ka BP olayı, Uluslararası Stratigrafi Komisyonu’nun 4.2 ka BP olayının jeolojik kanıtlarını Meghalayan’ın başlangıcı olarak kabul ettiği 2018’de daha da büyük bir önem kazandı. Komisyon, bu çağın başlangıcını belirlemek için, Hindistan’ın Meghalaya bölgesindeki Mawmluh Mağarası’ndaki bir dikitte bulunan geçmiş iklim kaydını seçti. Ancak komisyonun kararı 4.2 ka BP etkinliğinin artık resmi olduğu anlamına gelse de, altta yatan sorunları da ön plana çıkardı.

Suriye’deki Tell Leilan’daki kazılar, insanlar şehri terk ettiğinde kuraklık belirtileri ortaya çıkardı. C: H. Weiss

Tarihleri tartışmak

4.2 ka BP olayıyla ilgili hikayeyi zorlaştıran ana belirsizlik, geçmiş iklimleri yeniden yapılandırmanın zor olması.

Bu konuda, iklim vekillerinden gelen doğal olarak dolaylı verilerin nasıl yorumlanacağı da dahil olmak üzere bir takım zorluklar var. Ayrıca bir iklim değişikliğini veya olayı kesin olarak tarihlendirmek her zaman mümkün değil. En iyi yöntemlerden biri, uranyumun toryuma radyoaktif bozunmasına dayanan ve yüzde 1 kadar küçük bir belirsizlikle tarih verebilen uranyum-toryum tarihlemesi. Ancak bir dikit, ilk etapta hiçbir zaman fazla uranyuma sahip olmadıysa veya başka maddelerle kontamine olduysa, tarihler bulanıklaşır.

Birleşik Krallık’taki Cambridge Üniversitesi’nden paleoklimatolog Stacy Carolin, “Olan şu ki, küresel bir 4.2 olayını tanımlamak için kullanılan birçok kayıt, bu tür bir analiz için tasarlanmamıştı.” diyor. Kayıtların çoğu düşük çözünürlüğe sahip ve 4.2 ka BP olayının zamanına veya yakınına tarihlenebilecek hiçbir işaret yok.

“Mawmluh Mağarası dikitinin tarihlendirilmesiyle ilgili sorun buydu. Başlangıçta sadece düşük çözünürlükte yapıldı ve çok fazla uranyum-toryum tarihlemesi yoktu. Mağaradaki diğer dikitlerin daha sonraki analizleri, kuraklık olayının 4.200 yıl BP’de değil, 4.300 yıl BP’de meydana geldiğini buldu. 100 yıl fark var.”

Scroxton ve Zanchetta dahil olmak üzere birçok uzman, Mawmluh Mağarası kaydının yeterince güvenilir olmadığı konusunda hemfikir.

Weiss buna karşı çıkıyor. “Mawmluh Mağarası 4.2 ka BP olayının son 10  yılda yüksek çözünürlükte sürekli ve küresel olarak tekrarlanması, modern paleoklimatolojinin harikalarından biri.” diyor.

Pek çok araştırmacı, yüzyıllara yayılan hata paylarının bu zaman periyodundaki jeolojik kayıt çalışmalarında yaygın olduğunu söylüyor. Georgia Üniversitesi’nden jeokimyacı Bruce Railsback, sonuç olarak, 4.200 yıl önce veya sonra meydana gelen bazı iklim değişikliklerinin 4.2 ka BP kuraklığının kanıtı olarak alındığını söylüyor.

Çözünürlük daha iyi olduğunda, genellikle daha dağınık bir resim ortaya çıkarır. 2020 yılında Scroxton ve meslektaşları, Madagaskar’dan bir dikit üzerinde çalıştılar ve 4.320 ila 3.830 yıl BP arasındaki dönemin büyük bir bölümünde kuraklık kanıtı buldular. 4.2 ka BP’nin “klasik” zaman çerçevesi bu döneme denk geliyor, ancak kuraklık – tam olarak sürekli olmasa da – ani olmaktan ziyade uzamış gibi görünüyor.

Her bölgede iklimin tam olarak nasıl ve ne zaman değiştiğine ilişkin bu tür belirsizlikler, insan toplumlarındaki değişikliklerle bağlantı kurmayı zorlaştırıyor. Ve iklim kaynaklı çöküşler fikrinin başka tartışmalı yönleri de var. Pek çok antropolog, toplumların uyum sağlama yeteneklerini ihmal ettiği için bu tür açıklamalara karşı çıkar. Georgetown Üniversitesi’nden çevre tarihçisi Dagomar Degroot ve meslektaşları 2021 tarihli bir çalışmada, geçmiş toplumların iklim krizlerinden kurtulmasının beş yolunu belirledi – örneğin, tahıl hasadı güvenilmez hale geldiğinde et açısından zengin diyetlere geçmek. Bu, iklimsel değişimler ile toplumsal bozulma arasında basit bir nedensel ilişki olmadığı anlamına gelir.

Pisa Üniversitesi’nden jeoarkeolog Monica Bini, “Çevresel bir olay ile toplumsal bir etki arasındaki ilişkiyi belirlemek çok zor.” diyor.

Liverpool Üniversitesi’nden arkeolog Alan Greaves, bir toplumun hangi yönlerinin çöktüğünü dikkate almanın da çok önemli olduğunu söylüyor. “Saray sistemi ya da bu tür şeyler kesinlikle çökebilir.” Maya gibi toplumlar anıtsal yapılar inşa etmeyi bıraktı. Ancak Greaves, buna çok fazla odaklanmamız gerektiğini söylüyor. “Bütün bir toplumun çöküşünden mi bahsediyorsunuz, yoksa çok görünür elit saray yapılarından mı bahsediyorsunuz?” Akad İmparatorluğu halkının tamamı 4.200 yıl önce ölmedi. “Hepsi açlıktan ölen insanların toplu mezarlarına sahip değiliz.”

Weiss, ‘çöküş’ kelimesini yanlış yorumlamamanın önemli olduğu konusunda hemfikir. Kuraklık Mezopotamya’yı vurduğunda birçok insanın ayrıldığına dair açık kanıtlar olduğunu söylüyor. “İnsanlar, kuraklıktan etkilenen bir yerden gerçekten etkilenmeyen bir yere taşınmak için esnek bir kapasiteye sahip.” Akad halkı, insanların uzun süredir sulu tarım yaptığı Dicle ve Fırat nehirlerine doğru hareket etmişti.

Diğer toplumların daha da karmaşık hikayeleri vardı. Scroxton ve meslektaşları, Güney Asya’daki İndus Vadisi’ndeki Harappa toplumu üzerine çalıştı. Scroxton’a göre, insanlar MÖ 4.200 ile 3.900 yıl arasında kuzey şehirlerini ve MÖ 3.900 ile 3.300 yıl arasında güney şehirlerini daha kademeli olarak terk ederek Harappa uygarlığını büyük ölçüde kırsal bir toplum haline getirdi.

Daha önce, o bölgedeki yaz muson yağmurlarının 4.2 ka BP olayının bir sonucu olarak azaldığı öne sürülmüştü, ancak Scroxton ve meslektaşlarının paleoiklim kayıtları analizleri, birbirini takip eden iki kuraklığın kanıtlarını gösterdi. İlki 4.2 ka BP olayıyla ilişkilendirildi, ancak bu 4.260 ve 3.970 yıl BP arasında azalan kış yağışlarını etkiledi. Araştırmacılar bunun, kuzey şehirlerinden erken göçlere katkıda bulunduğunu iddia ediyorlar. İkinci kuraklık, 4.000 ila 3.700 BP yılları arasında meydana geldi ve güney şehirlerinin terk edilmesine katkıda bulundu. Bu kuraklık yaz musonunu etkiledi, ancak 4.2 ka BP olayından çok sonra meydana geldi.

Scroxton, “4.2 ka olayının Harappa uygarlığını etkileyebileceği bir mekanizmayı gösteren ilk çalışma bu.” diyor. 4.2 ka BP olayıyla bağlantılı kuraklık, bazı Harappa şehirlerinin terk edilmesine neden oldu ve diğerlerini de takip eden ikinci kuraklığa karşı savunmasız bırakmış olabilir.

Bunun gibi araştırmalar, 4.2 ka BP olayının etkilerinin Mezopotamya’nın çok ötesine uzandığını gösteriyor. Ancak olayın ne kadar büyük olduğu hâlâ tartışmalı.

Kuzeydoğu Hindistan’daki Mawmluh Mağarası’ndan gelen bu dikit, binlerce yıl boyunca katmanlar halinde oluştu. Bölgede yaklaşık 4200 yıl önce yağışta keskin bir düşüş olduğuna dair kanıtlar barındırıyor. C: Ashish Sinha

Küresel bir olay mı?

Weiss, son birkaç on yılda yayınlanmış, dünyanın dört bir yanından, yaklaşık 4.200 yıl önce kuraklığa işaret ettiğini iddia ettiği kayıtları derledi. Ona göre, olay Batı Asya ile sınırlı değildi, gerçek anlamda küreseldi ve Amerika’ya bile ulaştı. “Kanıtlar Colorado’dan Massachusetts’e ve Güney Amerika’nın batı omurgasına ve hatta Brezilya’ya kadar uzanıyor.” diyor.

Diğer klimatologların çoğu bu konuda oldukça şüpheci. California Üniversitesi’nden paleoklimatolog Kathleen Johnson, “Kuzey Amerika’da büyük etkileri olduğuna dair gerçekten büyük bir kanıt yok.” diyor. Genel olarak, Güney Yarımküre’nin yetersiz örneklendiğini, bu nedenle araştırmacıların oradaki iklimin nasıl değiştiğine dair net bir resmi olmadığını ekliyor.

İklimbilimciler ve arkeologlar da, o dönemde küresel iklimin neden bu kadar büyük ölçüde değiştiğine dair henüz sağlam bir açıklama bulunmadığını söyleyerek karşı çıkıyorlar. Carolin, “Bu tür bir olay için tetikleyici yok.” diyor. Carolin, karşılaştırma olarak, küresel sıcaklıkların aniden soğuduğu 8.2 ka BP olayı olan daha önceki bir iklim değişikliğini kullanıyor. Bu değişiklik, Kuzey Amerika’daki bir buz tabakasının bir kısmının çökmesi, iki buzul gölünün denize akmasına ve Ekvator’dan kutuplara ısı taşınmasını engellemesine neden oldu. Carolin, “Suyun Kuzey Atlantik’e ne zaman girdiğini biliyoruz.” diyor. Böyle bir mekanizma olmadan, küresel bir 4.2 ka BP olayının kanıtı, yalnızca paleoiklim kayıtlarının tartışmalı çakışmasına dayanır.

Bu nedenle, şimdilik, paleoklimatologların çoğu Scroxton ile hemfikir olmaya ve 4.2 ka BP olayı için güçlü kanıtların Akdeniz ve Güney Asya ile sınırlı olduğunu söylemeye meyilli. Johnson, “Küresel bir olay değildi.” diyor.

Buna paralel olarak, geçen yıl Greaves ve meslektaşları, yaklaşık 4.200 yıl önce ani bir iklim değişikliği bulduğunu iddia eden 14 paleoiklim kaydını yeniden incelediler. Karışık bir tablo buldular: bazıları ani bir kuruma olayı gösterdi, bazıları yüzyıllarca süren bir kuruma gösterdi ve bazıları ise önemli bir değişiklik göstermedi. Buldukları model için en basit açıklama, Orta Akdeniz ve Levant’ta Mezopotamya ve Zagros Dağları’nda artan toz fırtınalarına yol açan bir kuraklıktı. Greaves, “Bölgeseldi.” diyor. Ekip, yağış kuşağının kuzeye kaymış olabileceğini ve yerel kuraklıklara neden olmuş olabileceğini öne sürüyor. “Bu çok geçici bir öneri.” diyor.

Bir başka olasılık da, 4.2 ka BP olayının, paleoiklim tarihlendirmesindeki belirsizlikler nedeniyle birbiriyle örtüşen birkaç farklı kuraklık veya yağış düzenindeki değişiklikler olması. 2018’de Railsback ve meslektaşları, Namibya’daki bir mağaradan, bir değil, toplamda 4.1 ka BP civarında yaklaşık bir yüzyıl süren iki olay olduğuna dair kanıt yayınladılar. Etkilerin her yerde aynı olmadığını da ekliyor. “Bazı yerlerde, özellikle orta enlemdeki Kuzey Yarımküre’de kuru bir olaydı ve diğerlerinde, özellikle de Güney Yarımküre’deki enlem bölgelerinde nemli bir olaydı.”

Carolin ve meslektaşları, 2019 yılında İran’dan bir dikit üzerinde yapılan bir çalışmada benzer bir model belirlediler. Araştırmacılar, daha tozlu bir ortam öneren, artan magnezyum ve kalsiyum seviyelerine sahip iki dönem buldular. İlk tozlu olay aniden 4,510 yıl BP’de başladı ve 110 yıl sürdü; ikincisi yaklaşık 4.260 yıl BP’de başladı ve 290 yıl sürdü. Ekip, bunu iki ardışık kuraklık tarafından yönlendirildiği şeklinde yorumluyor.

Johnson, “O dönemde hepsi bir araya getirilmiş bir dizi mega kuraklık olayı var.” diyor. “Hepsi aynı anda başlamıyor ve bazı yerlerden nemli koşullar gösteren çelişkili kayıtlar var.”

Bunu sabitlemek daha fazla paleoiklim verisi gerektirecek. Bu, Afrika ve Amerika gibi yetersiz örneklenmiş yerlerin değerlendirilmesini de içeriyor. Ancak Carolin, paleoklimatologların da daha seçici olmaları gerektiğini söylüyor. “Herhangi bir eski dikit kullanamazsınız, özellikle de kontamine olduysa ve tarihlerde hatalara neden olacaksa.”

4.2 ka BP olayı gerçekten bölgeselse, bu tür evre bölümlerinin küresel olması gerektiği için Meghalaya sınırını geçersiz kılabilir. Ancak daha da önemlisi, olayın kapsamını ve zamanlamasını kavramak, iklimin ne kadar ve nasıl aniden değişebileceğini netleştirecek. Scroxton, Kuzey Atlantik’e buz salınımı gibi harici bir tetikleyici yoksa, 4.2 ka BP olayının bildiğimiz en büyük doğal olay olduğunu, iklim sisteminin kendi başına ne yapabildiğinin en büyük örneği olduğunu söylüyor.

Ve bu, araştırmacıları dünyanın herhangi bir yerinde 4.2 ka BP olayı gibi bir şeyin tekrar olup olmayacağını merak etmeye itiyor. Carolin, “100 yıl sürecek daha kurak koşullar dönemine geçmemiz ne kadar olası?” diye soruyor.


Nature News. 26 Ocak 2022.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login