300,000 Yıl Önce İnsanlar Kılıç Dişli Kaplanı Tahta Mızraklarla Savuşturmuş

Almanya’daki Schöningen kazılarındaki keşiflere göre, 320,000 ila 300,000 yıl önce Orta Avrupa’da yaşayan insanlar, avcılık dışında korkutucu kılıç dişli kaplanları kovmak ve uzaklaştırmak için tahta mızraklar kullanmış olabilir.

300.000 yıl önce Almanya'daki insanlar, tahta mızrakları avcılık dışında kılıç dişli kaplanları uzaklaştırmak için de kullanmış olabilir.

Schöningen’de bulunan kılıç dişli kaplan dişi 3 farklı açıdan görülüyor. (Görsel: J Serangeli et al, İnsan Evrimi Dergisi 2015, Volker Minkus)

Tübingen Üniversitesi’nden Jordi Serangeli ve ekibi, Schöningen’deki daha önce tahta mızrakların keşfedildiği bir alanda, kılıç dişli kaplana ait beş adet diş ve kısmi bir bacak kemiği buldu. Yeni yayınlanan makaleye göre, tahta mızrakları hangi insansı türü yapmış olursa olsun, kılıç dişli kaplanlara karşı kendilerini savunmak için bunlara ihtiyaç duymuş olmalılar.

Kılıç dişli kaplan dişleri, mızrakların bulunduğu bölgeden yaklaşık 100 metre uzakta bulundu. Dişte aşınma izlerinin az olması, hayvanın öldüğünde oldukça genç olduğunu düşündürüyor.

Mızraklarla aynı tabakada bir de yetişkin erkek bir kılıç dişli aslana ait bacak kemiği bulundu. Bu bacak kemiği üzerindeki çukur, çizik ve diğer izler, homininlerin kemiği taş aletler yapmak için bir çekiç olarak kullandığını gösteriyor.

Almanya’daki Schöningen’de daha önce tüm ya da kısmi olmak üzere sekiz tahta mızrak bulunmuştu. Bu mızraklar bir hedefe atılabilecek şekilde sivriltilmiş uçlara sahipti. Mızrak olduğu düşünülen kısmi parçalardan biri mızrağın tahta sapının bir parçasıyken, başka bir parça ise sadece hedefe saplanmaya uygun olan bir çeşit zıpkın olabilirdi.

Schöningen’de bulunan iki tahta mızrak, 2 farklı açıdan görülüyor. (Görsel: W. H. Schoch et al, İnsan Evrimi Dergisi 2015. C.S. Fuchs)

Mızraklarla birlikte bulunan atlara ait kalıntılar, homininlerin bu 2-2,5 metre boyundaki aletleri, vahşi atları avlamak için kullandığını düşündürüyor.

Stony Brook Üniversitesi’nden arkeolog John Shea, mızraklarının kopyalarının yapıldığını, ve bu kopyaların sadece 30-40 metre uzaklıktan avlara isabetli olarak fırlatılabildiğini söyledi. Fakat harekete geçmiş bir aslanın 30-40 metre uzaklığı sadece birkaç saniye zarfında katedebilir.

Shea “Eğer büyük bir yırtıcıyı kovmak isterseniz, kafasına bir taş atmak çok daha kolay olurdu. Yani Schöningen’de bulunana benzer mızraklar, büyük yırtıcıların tehdit ettiği insanlar için bir son çare olmuş olabilir” diyor.

Hominidlerin avlanmak için kullandığı mızraklarla, aynı zamanda yırtıcıları da uzaklaştırdığına dair kanıtlar, eski çağlardaki aletlerin birçok işlevi olduğu görüşüyle de uyuşuyor.

Avustralya’daki Büyük Hayvanların Yok Olmasının Nedeni İklim Değil İnsanlar

Sibirya’daki Donmuş Mağara Aslanları En Az 30,000 Yıllık Çıktı

Mağara Aslanlarının Yok Olmasına İnsanlar Neden Olmuş Olabilir


Sciencenews.org.

Makale: Serangeli, J., Van Kolfschoten, T., Starkovich, B. M., & Verheijen, I. (2015). The European saber-toothed cat (Homotherium latidens) found in the “Spear Horizon” at Schöningen (Germany). Journal of human evolution, 89, 172-180.

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login