12.000 Yıl Önce Mamut Dişinden Hamurumsu Malzeme Yapılmış

Mamut dişini yumuşatma becerisi, 12.000 yıldan daha uzun bir süre önce, modern bilimi hala şaşırtan aletler veya süslemeler yapmak için kullanıldı.

Bu hayvan benzeri figürler, yünlü mamut kemiklerinin süngerimsi kısımlarından yapılmış ve oyuncak ya da bir tür ilkel sanat eseri olabilir. C: Evgeny Artemyev

Krasnoyarsk’ta Yenisey nehri kıyısındaki Afontova Gora-2 arkeolojik alanında yumuşatılmış mamut dişinden yapılmış bir düzine sağlam ince-uzun çubuk ve büyük mamut kemiklerinin süngerimsi kısımlarından yapılmış ve çeşitli hayvanları andıran birkaç figürin bulundu.

(Antik Sibirya Mezarında ‘Savaşçı Kadın’ ve Silahlar Bulundu)

Buluntular, 2000 yılının başlarında ortaya çıkartıldı; ancak yakın zaman önce, figürinlerin günümüz Sibirya’sının bu bölgesinde yaşayan insanlar tarafından yapılan Buz Devri oyuncakları veya bir tür ilkel sanat biçimi olabileceğini söyleyen Dr. Evgeny Artemyev tarafından yeniden incelendi.

Arkeolog Evgeny Artemyev, “Onlara farklı açılardan baktığınızda, farklı hayvan türlerine benziyorlar. Uluslararası bilim camiasının henüz farkında olmadığı, Paleolitik sanatın yeni bir biçimi olabilir.” diyor.

Bilim insanları bu şekillerin neden yapıldığını henüz anlayamasalar da, “oyun hamuru” üretim tekniği, bu eski insanların hayal ettiklerinden çok daha büyük becerilere sahip olduklarını anlamalarına yardımcı oluyor. C: Evgeny Artemyev

1990’lardan beri bölgede çalışan Dr. Artemyev, iki tarih öncesi figürün bir ayı ve bir mamutu andırdığını söylüyor.

Başka bir açıdan bakıldığında, figürlerden biri uyuyan bir insan olabilir.

Aynı yerde bulunan bazı fallik şekilli mamut dişi çubuklar, dişi neredeyse ‘akışkan benzeri’ hale getiren bir teknik ile oluşturulmuştu.

Dr. Artemyev, “Mamut azı dişi, günümüzün oyun hamuruna benzeyen bir biçimde yumuşatıldı. Eski insanların bunu nasıl başardığını henüz bilmiyoruz.” diyor.

Artemyev, “Eşyaların üzerinde taş aletlerin izlerini ve sertleşmeden önce maddenin akışkan olduğunu görebiliyoruz. Bu, savunma dişinin önemli ölçüde yumuşatıldığı, viskoz kıvamda olduğu anlamına gelir. Büyük ihtimalle bu durum tüm azı dişleri için değil, işlenen üst kısım için geçerli.” şeklinde açıklıyor.

Artemyev, diğer Paleolitik alanlarda benzer buluntulara rastlanmadığını söylüyor.

Dr. Artemyev, “Belki de bu tür buluntular ile ilgili raporları sık görmememizin sebebi bilimsel ekiplerin, düzgün bir şekilde açıklanamayan öğeler hakkında nadiren yayın yapması. Bu uzun mamut dişi çubuklar alet edevat, gelecekteki oyuncaklar veya başka herhangi bir şey yapmak için hazırlanmış ve işlenmemiş malzemeler olabilir, biz yalnızca tahmin edebiliriz.” diyor.

Bilim insanları bu şekillerin neden yapıldığını henüz anlayamasalar da ‘oyun hamuru’ hazırlama tekniği, eski insanların düşündüklerinden çok daha büyük becerilere sahip olduklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Arkeolog, “Biz onları olduklarından daha ilkel oldukları yönünde düşünme eğilimindeyiz. Yine de azı dişlerinin bu şekilde yumuşatılması gibi tam olarak anlayamadığımız ve tanımlayamadığımız teknolojileri vardı.” diyor.


Siberian Times. 2 Ocak 2021.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.

You must be logged in to post a comment Login