Tarih Boyunca Tuvalet Kullanımı

Bilinen kaydı ile ilk tuvaletler Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Anadolu’da yaşamış toplumlarda ortaya çıktı. Daha sonra her topluluk kendi tuvalet kültürünü yarattı.