Geometriyi Düşünülenden Çok Daha Önce İlk Kullanan Babillilerdi

Günümüzden 3.800 yıl önce ortaya çıkan Babil uygarlığının, yıldızları izlemek için karmaşık geometrik hesaplamalar yaptıkları ortaya çıktı. MÖ. 350 ila MÖ. 50 yıllarına tarihlenen bir çivi yazılı tablet, Babillilerin sadece Jüpiter’i takip etmediğini, aynı zamanda geometriyi kullanarak Jüpiter’in uzaydaki hareketini izlediğini ortaya çıkardı. Bu keşif, yüzyıllar sonra Avrupa’da ortaya çıktığı sanılan matematiksel konseptlerin Babil’deki antik … Geometriyi Düşünülenden Çok Daha Önce İlk Kullanan Babillilerdi okumayı sürdür