All posts tagged "maraton"

  • Maraton Koşusunun Antik Kökenleri

    Antik Olimpiyat Oyunlarının hiçbir zaman parçası olmasa da, maraton koşusu Antik Yunan kökenlidir ve bölgede büyüyen rezene bitkisinin Antik Yunan adıdır.