Aborjin Kadınları Küçük Avlar İçin Dingoları Kullanıyordu

Yeni bir araştırmaya göre 4000 yıl önce Avustralya’daki kadınlar ve dingolar arasında özel bir bağ vardı.

Aborjin erkekleri büyük avları kendileri yakalamayı tercih ederken Aborjin kadınları küçük hayvanları avlayabilmek için dingoları kullanıyordu. Yani dingoların, Aborjinlerde cinsiyet rollerinin belirlenmesinde ve kadınların gıdaya daha kolay ulaşmasında etkisi vardı.

Aborjin Kadınları Küçük Avlar İçin Dingoları Kullanıyordu

Batı Avustralya Üniversitesi ve Ulusal Avustralya Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmaya göre, Güneydoğu Asya’dan insanlarla beraber Avustralya’ya ulaşan dingolar, Aborjinlerle yakın ilişkiler kurdu.

Arkeolog Jane Balme, dingoların Avustralya’ya evcilleştirilmiş olarak getirildiklerini fakat burada vahşileştiklerini söylüyor.

Avrupalı erken kolonistlerin yazdıklarına göre, Aborjinler dingoları evcil hayvanları, arkadaşları, koruyucuları hatta örtüleri olarak kullanıyordu.  Bazı kaynaklara göre ise dingolar Aborjin kamplarına yavru olarak geldi ve daha sonra evcilleştirildiler.

Kıtadaki birkaç arkeolojik kazıya ve eski yazılı kaynaklara dayanan araştırma, dingolar kıtaya ulaştıktan sonra Aborjinlerin daha fazla çeşitte küçük hayvanla beslendiklerini gösteriyor.

Araştırmacılar arkeolojik alanlardaki hayvan kemiği çeşitliliğini tekrar gözden geçirdi çünkü daha önceki araştırmalar, bölgedeki faunanın 4.000 ila 5.000 yıl önce değiştiğini gösteriyordu. İncelemede, küçük hayvan kemiklerinin, dingoların Avustralya’ya ulaşmasından sonrasına tarihlendiği ortaya çıktı.

İncelemelerinin ardından araştırmacılar, kadınların avlanmasında dingoları kullanması ile beraber, aborjinlerin diyetlerinde küçük hayvanların daha fazla yer ettiğini düşünmeye başladı.

Aborjin Kadınları Küçük Avlar İçin Dingoları Kullanıyordu

Yazılı kaynaklara ve kemik kalıntılarına göre, av hayvanları arasında küçük bir ağaç kangurusu türü, fareler, kertenkeleler, bandikut fareleri, fırça kanguruları, keseli sıçanlar vardı fakat çok hızlı ve büyük olan kangurular yoktu.

Fakat kolonistlerin görüşlerine göre Aborjin erkekler büyük hayvanları avlamaya giderken köpeklerini evde bırakıyorlardı.

Arkeolojik Bilim Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre, tarihsel ve etnografik kaynaklar, büyük avlar için uygun değilken, küçük avlar için oldukça kullanışlıydı ve büyük oranda kadınlar tarafından kullanılıyordu. Ayrıca dingolar Aborjinler için oldukça önemli bir teknolojiydi ve ekonomide yaşanan cinsiyete dayalı iş bölümünde önemli bir etkendi.

Dailymail.co.uk

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login